Sitemap
English
Bookmark and Share

Landskabet omkring Jelling

 

Jernalderen og vikingetiden i Jelling og omegn 2009/2010

Jelling er en af vikingetidens centrale lokaliteter, men forskerne har længe stået på næsten bar bund, når vikingetiden her i øvrigt skulle beskrives. Indtil for få årtier siden var der ud over selve monumentkomplekset ingen andre arkæologiske fund fra vikingetiden omkring Jelling. Vikingetiden er i det hele taget ikke særlig stærkt repræsenteret i denne del af Østjylland. Gravfundene er få, og det samme gælder skattefundene. Den guldring, som sagnkongen Frode Fredegod hængte op på Jelling Hede som tegn på de sikre tilstande i riget, har endnu ikke fundet et modstykke i et skattefund fra Jelling.

 

Først i 1986 afslørede undersøgelser i forbindelse med nybyggeri spor af et gårdsanlæg og en tilhørende veludstyret grav fra ældre jernalder umiddelbart syd for Jelling. Disse fund førte til en beslutning om at gennemføre arkæologiske prøvegravninger ved alle byggeområder inden for kommunen, og der kan i dag tegnes et billede af en kontinuerlig bebyggelse i og omkring Jelling fra tiden omkring Kristi fødsel frem til den ældste fase i vikingetidens monumenter.

 

Jelling har uden tvivl haft mere end blot lokal betydning. Hensigten med projektet er ved hjælp af en kortlægning af de fortidige (jernalder) og samtidige bebyggelser, fund og anlæg også uden for Jelling sogn at belyse på de regionale forudsætninger bag etableringen af Jellingkomplekset. Det primære undersøgelsesområde vil omfatte Tørrild herred og de nærmeste sogne mod syd og nord, mens den tidsmæssigt ramme strækker sig fra ældre jernalder til vikingetid/ældre middelalder. Tidsdybden vil være størst i Jellings nærmeste opland, hvor de enkelte lokaliteter behandles mere indgående.

 

Projektansvarlig: Museumsinspektør Folmer Christiansen, Vejle Museum samt Museumsinspektør Charlotta Lindblom, Vejle Museum.

Luftfoto som viser spor efter en jernaldergård, syd for Jelling. Gården anes som mørke rækker af runde spor. Foto: Vejle Museum.
Spor efter en jernaldergård, syd for Jelling, set fra luften. Gården ses som mørke spor nederst til højre i billedet, lige over skoven. Foto: Vejle Museum.
Nærbillede af spor efter jernaldergård syd for Jellinf. Billedet som viser spor efter flere bygninger på området, tydeligst er to lidt større bygninger midt i billedet. Foto: Vejle Museum.
Nærbillede af ovenstående, som viser spor efter flere bygninger på området. Foto: Vejle Museum.