Sitemap
English
Bookmark and Share

Vikingetiden omkring Jelling

Jellingmonumenterne ligger omtrent 3 km øst for den nord-syd gående Hærvej op gennem Jylland, 10 km nord for Ravning Enge og resterne af en mægtig bro over Vejle Ådal, og 30 km nordvest for Lillebælt. Landskabet er imponerende, præget af dybe tunneldale, moræneplateauer og hedeslette. Her har der boet mennesker gennem hele oldtiden, også i vikingetiden. Stednavne med rødder i vikingetiden, arkæologiske levn og gamle vejstrøg gennem landskabet afslører, hvor menneskene levede og færdedes. På kortet er afsat nogle af de fund og stednavne, der er med til at tegne et billede af det miljø, Jellingmonumenterne en gang var en del af.


Vis Vikingetiden omkring Jelling på et større kort