Sitemap
English
Bookmark and Share

Barokke fantasiportrætter

Tre værker fra midten af 1600-årene er udtryk for den tids store interesse for Danmarkshistorien og dens hovedpersoner. Oldforskeren Ole Worm besøgte Jelling i 1621. Tyve år senere udkom hans hovedværk Danicorum Monumentorum Libri Sex, Seks bøger om de danske monumenter (Hafniæ 1643). Heri findes den første samlede beskrivelse af monumenterne i Jelling med en oversigt over helheden og billeder af de to runesten. Trykpladerne til billederne blev genanvendt af Stephanus Johannis Stephanius, professor ved Sorø Akademi, der i 1645 udgav Saxos værk Gesta Danorum, Danernes bedrifter, forsynet med noter og forklaringer (Hafniæ 1645).

Omtrent samtidig udkom et stort billedværk med tekst på vers, Regum Daniæ icones, Billeder af de danske konger (Hafniæ 1646). I bogen findes 102 kobberstukne portrætter af de danske konger fra sagnkongen Dan til Christian IV, blandt dem også Gorm den Gamle og hans efterkommere. Portrætterne er udført af kobberstikkeren Albert Haelwegh og hans værksted. Forlægget var Hans Kniepers berømte kongetapeter, en serie gobeliner vævet 1581-1585 til Dansesalen på Kronborg Slot.

Kobberstik. Kong Gorm ('Gormo II')
Kobberstik. Kong Harald Blåtand ('Haraldus VIII')
Kobberstik. Kong Svend Tveskæg ('Svenotto')
Kobberstik. Kong Knud Den Store ('Canutus II')
Kobberstik. Kong Svend Estridsen ('Sveno III')

Kobberstik fra 1685

Kobberstikkene blev kopieret og genudgivet adskillige gange, blandt andet af Joh. Chr. Beer fra Nürnberg i et bogværk fra 1685 med den lange titel, Der Königen in Dänemark. Leben/ Regierung und Absterben/ von dem Ersten König Dan/ Biss auf den jetzt=regierenden König Christian den Fünfften/ Aus den bewährtesten Dänischen Geschicht=Schreibern hervorgesucht und zusammen getragen/ auch mit ihrem wahrhafften Bildniisen ans Licht gegeben. Portrætterne er her spejlvendt i forhold til de originale billeder fra 1646.