Sitemap
English
Bookmark and Share

Jellingmonumenterne - Litteratur

 

Andersen, Harald 1970: Jellings store sten. Skalk 1970/2. 26-30.

 

Andersen, Harald 1974: Jelling problems. On Building mounds. Mediaeval Scandinavia 7, 1974. 223-226.

 

Andersen, Harald 1985: Sydhøjen. Skalk 1985/3. 11-15.

 

Andersen, Harald 1995: The Graves of the Jelling Dynasty. Acta Archaeologica 66, 1995. 281-300.

 

Anjou, Sten 1934: Kungshögarna i Jellinge. Fornvännen 1934. 1-22.

 

Christensen, Aksel E. 1975: The Jelling Monuments. Mediaeval Scandinavia 8, 1975. 7-20.

 

Christensen, Kjeld & Knud J. Krogh 1987: Jelling-højene dateret. Kristendommens indførelse og Gorm den Gamles død. Nationalmuseets Arbejdsmark 1987. 223-231. Glob, Peter V. 1969: Kong Haralds Kumler. Skalk 1969/4. 18-27.

 

Glob, Peter V. 1969: Jellings Bautasten. Kuml 1969. 97-109 (Argumentation for tolkningen af bautastenene som en skibssætning).

 

Heltoft, Jens 1975: Af Jelling sogns ældste historie. Vejle Amts Årbog 1975. 182-207.

 

Heltoft, Jens 1979: Jelling. Et kongelevs historie. Jelling.

 

Højer, Mourits Mouritsen 1721: Encomium Jellingense v/Anders Bæksted. Kolding 1944 (særtryk af Vejle Amts Aarbøger 1943).

 

Hvass, Steen 2000: De kongelige monumenter i Jelling – deres historie, forvaltning og formidling. København.

 

Hvass, Steen 2011: Jelling-monumenterne – deres historie og bevaring. København.

 

Ingvorsen, Leif 1986: Jelling i vikingetiden.

 

Ingvorsen, Leif 1993: Skal Jellinghøjene bytte navn? Vejle Amts Årbog 1993. 84-89. (Diskussion af stenene, der knyttes til Thyra, og muligheden for, at Sydhøjen er en mindehøj for Thyra).

 

Isfron, Aosmann 1797: Monumentum Jellingense. Med tydelig Forklaring over dens egentlige Indhold. afcoperet, udmaalt, og i Dansk oversatt, i Aaret, 1797 ved Isfron.

 

Jacobsen, Lis 1937: Ole Worms beskrivelse og tolkning af Jelling-monumentet. Vejle Amts Aarbog 1937. 1-28.

 

Lund, Niels 1994: Harald Blåtand. Siden Saxo 11/4, 1994. 17-21.

 

Lund, Niels 1998: Harald Blåtands død. Roskilde.

 

Magnusen, Finn 1821: Optegnelser paa en Rejse til Jellinge. Magazin for Reise-Iagttagelser Bd. 3, 1-2 hft. 1821.

 

Nielsen, O. 1866: To documenter til Oplysning om Jellingehøienes Fredning. Danske Samlinger Bd. 1, 1865-66. 101-102.

 

Nielsen, O. 1876: Ribe Stifts Beskrivelse 1638. Indberetninger fra Stiftets Præster til Dr. O. Worm. Danske Samlinger 2. Rk. IV. 1874-76. 1-125.

 

Nielsen, O. 1895: Bidrag til Jellings og dets Mindesmærkers Historie. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1895. 252-270.

 

Olsen, Olaf 1974: Jelling problems. The "sanctuary" at Jelling, with some observations on Jelling's significance in the Viking Age. Mediaeval Scandinavia 7, 1974. 226-234.

 

Radtke, Christian 1999: Haithabu, Jelling und das neue “Jenseits” - Skizzen zur skandinavischen Missionsgeschichte. Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 94/1-2, 1999. 3-34.

 

Sørensen, Marius & Frands Johan Ring, 1974: Jelling nyere historie, udgivet v/Jens Ove Ring (= Vejle Amts Årbøgers Monografier IX). Jelling.

 

Thorsen, P.G. 1861: Kongehøjene i Jellinge. 1861.

 

Worm, Ole 1643: Danicorum Monumentorum Libri Sex. Hafniæ.

 

Worsaae, J.J.A. 1841: Et par Ord om Gorms og Thyres Höie i Jellinge. Annaler for nordisk Oldkyndighed 1840-1841 (1841). 167-176. Jelling Kirke og kalkmalerier