Sitemap
English
Bookmark and Share

Harald Blåtand i Ledreborg Park

Portrætrelief af Harald Blåtand i Ledreborg Park. Foto: Anne Pedersen.

I parken til Ledreborg på Sjælland, den tidligere Lejregård, står en obelisk med et reliefportræt af Harald Blåtand.  Billedhuggeren er ukendt. I sin tids tradition har han valgt at vise Harald i en klædedragt, hvis ærmer og hat snarest hører hjemme i renæssancen. Indskriften på soklens fire sider beretter om de vigtigste begivenheder i kongens liv – ”Harald Blaatand Gorms s. d 28. konge fra a 931 – bügger Julin eller iomsborg på wolin – bliver christnet ved poppo efter krigen med keis + otto I – sætter biscopper i slesvig ribe aarhus i odense”.

Portrættet af Harald Blåtand er udført på bestilling af lensgreve Johan Ludvig Holstein. Lensgreven lod i årene 1756-62 i samråd med professor, filolog og historiker Hans Peder Anchersen parken til Ledreborg omdanne til et udendørs ”historisk og genealogisk peripatetisk Akademi”, hvor de danske, svenske og engelske kongeslægters historie blev fortalt ved hjælp af skulpturer og belærende indskrifter. På en spadseretur i parken kunne gæsterne kombinere sundhed med oplysning om de gamle kongers og fyrsters bedrifter. I selve ordet ”peripatetisk” – omvandrende og undervisende – ligger, at den besøgende skulle bevæge sig fra mindestøtte til mindestøtte og samtidig tænke på personerne og deres indsats til gavn for riget. Mange skulpturer er gået tabt i tidens løb, men Harald Blåtand står der endnu. Også en mindestøtte for Haralds efterfølgere og en statue, ganske vist beskadiget, af Knud den Store er bevaret.

Statuen er udført af billedhuggeren Simon Carl Stanley, der var ansvarlig for flere af skulpturerne i parken.

Mindestøtte for Harald Blåtand i Ledreborg Park. Foto: Anne Pedersen.
Mindestøtte for Sven Tveskæg, Knud den Store, Harald Harefod og Hardeknud i Ledreborg Park. Foto: Anne Pedersen.
Knud Svensen den Store i Ledreborg Park. Foto: Anne Pedersen.