Sitemap
English
Bookmark and Share

Litteratur om Jelling

Der er i tidens løb udgivet utallige artikler, bøger, rapporter m.m. om monumenterne i Jelling, og nye kommer til hvert år. Et udvalg af titlerne er her opdelt under en række emner. Nogle af dem er tilgængelige som pdf-filer. I faktaboksen til højre kan du få adgang til yderligere titler i den omfattende række af Jellinglitteratur, begyndende med de ældste oversigter over monumenterne fra årtierne omkring år 1600.

Gravkammeret og fundene fra Nordhøjen blev præsenteret af Finn Magnusen og C.J. Thomsen i beretningen ’Efterretninger om Mindesmærker ved Jellinge og de derved i Aarene 1820 og 1821 foretagne Undersøgelser m.m’ (Kjøbenhavn 1823). Maleren, adjunkt J.H.T. Hanck (1776-1840) besøgte Jelling i juni 1820 og malede siden en akvarel af Jellingmonumenterne til sin udgave af den lille bog. Nationalmuseet.

Over 500 titler om Jelling


Der findes over 500 publikationer om Jelling og de spændende monumenter. Den ældste udkom i 1591 og de nyeste i 2023. Listen er samlet af Christian Adamsen fra tidsskriftet SKALK.

Se listen over litteratur om Jelling.

Se listen over forfattere og udgivelsesår