Sitemap
English
Bookmark and Share

Ny viden om Jelling

 

Efterhånden som Jellingprojektets resultater strømmer ind, vil du her på siden kunne finde links til nyt om fund og undersøgelser. Du kan også vælge at abonnere på vores nyheder i form af RSS.

To lokalhistoriske bøger fra Jelling

To lokalhistoriske bøger om Jelling

Ny bog fra Jellingprojektet

I sommeren 2016 udkom den tredje bog i serien Publications from the National Museum Vol. 20, Jelling Series.

Mellem hedenskab og kristendom

Gravhøje ved kirker undersøges og dateres. Gravhøjene bores, en skånsom metode der sikrer at fortidsminderne ikke går tabt.

Bøger fra Jellingprojektet.

Bøger fra Jellingprojektet

I november 2014 og april 2015 udkom de to første bøger i en helt ny serie – Publications from the National Museum Vol. 20, Jelling Series. De omhandler begge arkæologiske fund fra vikingetiden.

Prøver af jorden afslørede spor af menneskelig aktivitet, i modsætning til det billede vi ellers kender fra samtidens byer.

Vikingetidshusenes grundstof

De 4 vikingetidshuse fra udgravningerne i Jelling i 2010-11 afslørede få men tydelige spor af menneskelig aktivitet, i modsætning til det billede, vi kender fra samtidens byer.

Arkæologerne er blevet klogere ved at analysere træet på bunden af Smededammen i Jelling

Hvad ler og jord kan afsløre

Træet fundet på bunden af Smededammen i Jelling gør os klogere på landskabsudviklingen flere tusinde år tilbage i tiden.

Flere huse – flere spørgsmål

Jellingprojektet gik i begyndelsen af november i gang med den sidste udgravning på arealerne nordøst for det store palisadekompleks.

Planker tages op fra Smededammen

Planker og stolper er bevaret i Smededammen. I en pæn dybde. Den længste stolpe viste sig at være godt og vel 50 cm lang.

Palisaden i Smededammen

Arkæologerne er nu nået et skridt længere i årets undersøgelse. I Smededammen er der bevaret både egeplanker i palisadegrøften og stolper. Vi står ansigt til ansigt med vikingetidens mægtige Jelling!

Træ og sten på bunden af Smededammen

Det har vist sig, at der på bunden af Smededammen endnu var stolper af egetræ bevaret. Stolperne stammer fra vikingetiden, og det er muligt at fastsætte et opførelsestidspunktet inden for ganske få år.

Smededammen i Jelling – naturlig eller kunstig sø?

Bortset fra runestenene, højene og kirken er fortidens monumenter i Jelling ikke synlige over jorden. Dette skal der med Vejle Kommunes helhedsplan for området ændres på.

Nyt fra kirken i Jelling

Jellingprojektet forsætter i juni og august måned undersøgelserne ved Jelling Kirke.

Jelling, Sommeren 1861

Ny bog udkommet af Jens Vellev

Jellingjord kan afsløre brødtyper fra vikingetiden

I Jelling er der blevet foretaget jordbundsprøver igennem de sidste 2 år. Nu skal prøverne fra Jelling undersøges for spor fra vikingerne.

Nyfunden 1000-tals stenkirke i Jelling

Nationalmuseet har fundet frem til en hidtil ukendt stenkirke i jelling. I maj 2011 udførte arkæologerne undersøgelser ved Jelling kirke, som førte til opdagelsen.

Nyt fund af Harald Blåtand-mønt i Råhede ved Ribe.

For nyligt kom et opsigtsvækkende fund ind på Den kongelige Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet, fra Den antikvariske Samling i Ribe/Sydvestjyske museer. Det er en korsmønt, præget under Harald Blåtand i 980’erne.

Jellinge-sten eller Jelling-sten?

Mange tror, at den store runesten i Jelling hedder Jellinge-stenen, men sandheden er, at det ikke er helt korrekt. Hvordan kan det være?

Hvad Jellinghøjene gemte

I sommer 2011 var Jellinghøjene nord og syd for Jelling Kirke atter mål for undersøgelse. Den 22. juni blev et snit lagt ind i Nordhøjen - læs hvad arkæologerne fandt.

Jellingstenene kigges efter i sømmene

Inden Jellingstenene bliver overdækket, skal de igennem en grundig undersøgelse, som nu er i gang.

Jellingprojektet graver igen

Arkæologerne har fundet flere bygningsspor ved udgravningerne i Jelling. Se videoen om det seneste fund.

Frådstenskirker i Østjylland

Som start på et delprojekt om frådstenskirken i Jelling og dens kalkmalerier er der i marts måned indledt undersøgelser af murværksteknikken og behandlingen af pudsen under de originale romanske kalkmalerier i Jelling og Ørridslev Kirke.

Følg med i undersøgelserne

Udgravningsæsonen 2011 er startet

Ved udgravninger i 1964 dukkede en række mørke fyldskifter dukkede op, men blev ikke undersøgt nærmere. Feltet blev genåbnet den 4. april, nu skal fyldskifterne og den øvrige flade gås efter. Udgravningssæsonen er startet!

Nyt om urnen fra Jelling

Nu er den urne, som blev fundet i forbindelse med udgravningerne i Jelling i efteråret 2010, blevet 'udgravet' og tømt. Urnen fra Jelling indeholdt alene brændte menneskeknogler.

160 meter af 'øst-palisaden'

Et imponerende stykke af Harald Blåtands mægtige palisade er nu blevet afdækket.

Urne med brændte knogler i Jelling

Arkæologerne er stødt på en urne i et af trelleborghusene, som helt sikkert indeholder resterne af brændte knogler.

Sensationelle møntfund i Hedeby!

Adskillelige møntfund i Hedeby sår tvivl om hvorvidt den gamle vikingehandelsby, trods tidligere formodninger, måske har været under dansk herredømme i slutningen af 900-tallet.

Nye boringer i Jelling

Er hele Nordhøjen i Jelling fra vikingetiden? Er Jellinghøjene og Mangehøjene bygget af det samme materiale? I de to sidste uger af august vil der igen blive boret i Jelling, og forhåbentlig vil vi finde svaret på en del spørgsmål.

Udgravningerne fortsætter igen i NØ-kvadranten

Udgravningerne kører fortsat på højtryk. Arkæologerne er nu igen tilbage i felten for nærmere at undersøge de Trelleborghuse, der blev fundet nordøst for Nordhøjen tidligere på sommeren.

Jagten på det tredje hjørne fortsætter

Det tredje hjørne - nyt forsøg

Arkæologerne i Jelling har ikke fundet det tredje hjørne endnu. Men der nu så mange oplysninger, at det med stor sikkerhed kan lægges fast. Mere om jagten på det tredje hjørne i Jellings palisade.

I juli 2010 lykkedes det at finde palisadens nordvestlige hjørne

Jelling-palisadens nordvestlige hjørne fundet

Jagten på Jellings palisadeanlæg fortsætter, og onsdag den 21. juli dukkede de første spor af palisadens nordvestlige hjørne op i indkørslen til Herningvej 8A. Læs om fundet af palisadens nordvestlige hjørne

Planke ved planke - Nye fund i Jelling!

De nyeste fund i jelling underbygger formodningen om at hegnet, også kaldet palisaden, rundt om monumenterne har været en yderst massivt konstruktion. I jorden kan man se meget tydlige aftegninger efter de tætstående stolperne.

Spor efter arabisk eventyr i Jelling!

Den kufiske mønt som blev fundet i Jelling ved udgravningerne i 2009 er nu blevet nærmere bestemt. Læs mere om den arabiske sølvmønt.

Står vi med resterne af Harald Blåtands borg?

Arkæologerne har gjort nogle nye og fantastisk fund i Jelling. Tydelige spor af nye huse dukker op inden for den kæmpemæssige palisade omkring monumenterne.

Nye stolpehuller fra palisadeanlægget

Der er fundet tydelige spor efter adskillelige bygninger i Jelling, alle beliggende rundt om monumenterne.

Samtidig dukker der flere tydlige aftegninge af palisaden, som omkranser området, op. Det tyder på, at der er tale om en mægtig bygning. 

 

Palisaden syd for Gormsgade

Læs om de seneste udgravninger i Jelling og se film og billeder af palisadesporet rundt om monumenterne.

Boreprøver fra højene

Se hvordan forskerne arbejder med de hjemtagede boreprøver, som bidrager til et første indtryk af vegetationen i vikingetidens Jelling.

Jelling Nord, 2010

Efter en veloverstået gravesæson i felten i 2009 er forskerne nu rykket ind på kontorerne og laboratorierne for nærmere at analysere de fund, tegninger og prøver, der blev hjemtaget fra feltundersøgelserne.

Vand og grønne planter i Nordhøjen, 2009

Mandag den 24. august blev de første boreprøver taget i Nordhøjen i Jelling. Resultaterne er forbavsende gode. Selv efter 1000 år kan græstørvenes grønne vækstlag stadig anes i prøverne.

Jelling Nord, august 2009

Der graves efter spor af bosættelse, værksteder eller anden aktivitet fra vikingetiden.

Fund af kufisk mønt

I forbindelse med de arkæologiske udgravninger, der blev indledt tidligt i maj 2009 på området Thyras Have umiddelbart øst for Nordhøjen i Jelling fandt Peter Hyldgaard fra Jelling en lille, velbevaret arabisk sølvmønt.

Fund af Otto-Adelheid penning

En af Jellingprojektets første konkrete aktiviteter fandt sted tilbage i september 2008. Vejle Museum havde da arrangeret et detektortræf i Jelling for at afprøve, om der virkelig ikke var flere metaloldsager fra vikingetiden at finde i nærheden af højene.

 Hvis du klikker på den orange ikon, som også findes i toppen af siden, kan du nemt og hurtigt få vores nyheder. Du kan læse RSS i fx browseren Firefox eller Outlook 2007. Du kan også bruge Google Reader eller hente en lille gratis RSS-læse, fx www.feedreader.com.

Du kan også vælge at læse feedet på din iGoogle eller i din Google Reader

Add to Google

Hvis du vide mere om, hvordan du abonnerer på RSS har vi en lille
RSS-vejledning