Sitemap
English
Bookmark and Share

Jelling nord - august 2009

Tidligt om morgenen mandag den 17. august startede maskinerne på Jelling Nord. Arkæologernes mål er at undersøge, om der nord og nordøst for Jellinghøjene og det palisadeanlæg, der blev fundet af Vejle Museum i 2006, skulle være spor af bosættelse, værksteder eller anden aktivitet fra vikingetiden.

Billedet viser udsigten fra Nordhøjen over søgegrøfterne mellem Jellingmonumenterne og Mangehøjene mod nord. En stor, grøn mark ses i forgrunden. Foto: Anne Pedersen.
Udsigt fra Nordhøjen over søgegrøfterne mellem Jellingmonumenterne og Mangehøjene mod nord. Foto: Anne Pedersen.

Et enkelt hus

I løbet af de første to uger har de store maskiner trukket godt og vel ti kilometer grøfter fra syd mod nord. Grøfterne kan ses allerede på lang afstand som snorlige rækker med små regelmæssige bunker af jord langs siderne. De arkæologiske spor lader dog vente på sig. Det er åbenbart ikke her, vikingetidens gårde skal søges. Først den 27. august, i den trediesidste grøft længst mod øst på den østlige side af gården Nørrelide, dukker sporene af en regulær bygning op. Der er ingen tvivl – de mørke stolpehuller tegner sig tydeligt mod det gule sand og grus i undergrunden. Søgegrøften blev derfor udvidet i bredden, så hele huset eller rettere grundplanen af huset kom frem. Århundreders pløjning har slidt området ned, og omridset af bygningen er ikke fuldstændigt. Alligevel kan den bestemmes.

 

Bygningen er 23,5 m lang. Den havde svagt buede langvægge og lige gavle, og langs ydervæggene stod en række støttestolper. Der er tale om et såkaldt Trelleborghus, der har sit navn efter ringborgen ved Trelleborg på Sjælland, hvor arkæologerne stødte på hustypen ved udgravningerne i årene 1934-43. To sæt tagbærende stolper har delt husets indre i tre rum, et mindre rum på hver en femtedel af bygningens længde ved hver gavl og et stort midterrum på tre femtedele af længden. De kommende uger vil vise, om der er mere i området.

Mange vandhuller

Andre stolpehuller i søgegrøfterne længere mod vest er sandsynligvis noget ældre og tegn på spredt aktivitet i jernalderen. Men – er sporene af bosættelse få, er der til gengæld overraskende nyt at hente om fortidens landskab. Markerne nord for Jellingmonumenterne har været gennemsat med vådområder, hvoraf mange ser ud til at have været små søer forbundet af bække langt op i tid. Området var måske slet ikke særlig egnet til bosættelse i vikingetiden.

 

Vandhullerne dukker op som partier med mørkebrun tørv, og jordbunkerne langs søgegrøfterne skifter pludselig farve. Boringer i to af de mest lovende lavninger viser, at tørv og gytje her fortsætter ned til mindst 3,5 og 5,5 m’s dybde. Dette burde give mulighed for detaljerede pollenanalyser og forhåbentlig danne grundlag for en rekonstruktion af vegetationslandskabet. Prøver af lagene vil blive analyseret på Nationalmuseet, og med lidt held kan vi nå frem til et billede af landskabet, som det så ud tidligere, og måske endda se virkningen af Jelling monumenterne i vegetationsudviklingen.

Foto af udgravningsområdet,
Udgravningen dækker et stort område, og der er langt at gå fra nord til syd. Foto: Anne Pedersen.
Billedet viser søgegrøfterne, samt en stor, gul gravemaskine.
Søgegrøfterne øst for gården Nørrelide, hvor udgravningens første hus dukkede op, blev udvidet i bredden. Foto: Anne Pedersen.
Bileldet viser den store, gule gravemaskine, som trækker jorden af, samt to arkæologer, der renser efter ved hjælp af skovle.
Maskinerne trækker pløjejorden af, og arkæologerne renser efter for at få alle detaljer med. Foto: Anne Pedersen.
Stolpesporene ses som ujævne, mørke cirkler i jorden-
Fire stolpespor viser forløbet af husets østgavl. Foto: Anne Pedersen.
Arkæologer med rød-og-hvid stribede landmålerstokke ses i billedet.
Huset registreres og måles ind. I baggrunden fortsætter søgegrøfterne mod sydvest. Foto: Anne Pedersen.
Billedet viser grøften, som løber fra midten af billedet ud imod horisonten.
Tørvelag anes som mørke partier i en søgegrøft længst mod nord ved Mangehøjene. Foto: Anne Pedersen.