Sitemap
English
Bookmark and Share

1704 – Frederik IV lader grave i Nordhøjen

Ved Sofie Drotner

Landmilitsen gengivet på Frederik IV’s marmorsarkofag i Roskilde Domkirke. Nationalmuseet.

Kong Frederik IV (1699-1730) iværksatte i 1704 den første kendte undersøgelse af Nordhøjen, også kaldet Dronningens Høj, i Jelling i håbet om at finde Dronning Thyras grav. Arbejdet foregik i forbindelse med mønstringen af landmilitsen ved Fårup Agre nær Jelling. I landmilitsen kunne kongen hente den nødvendige arbejdskraft til udgravningen.

I en lavning på toppen af Nordhøjen samlede regnvand sig til en dam, hvor Jellings borgere kunne hente vand. Ved undersøgelsen af højen sænkede man vandstanden i dammen. I Jelling Kirkes ”Liber Daticus”, en optegnelse over vigtige begivenheder og forhold i sognet, noterede præsten i Jelling, Poul Wedel, i 1755, hvad man den gang endnu kunne huske om undersøgelsen. Kongen lod åbenbart landfolket grave i den nordlige side af højen. Efter at vandet var løbet bort fra dammen, forsøgte man ifølge en anden notits i ”Liber Daticus” uden held at nå bunden med en stage. Vi kender ikke til andre resultater fra udgravningen, og der gik ingen fund til Det Kongelige Kunstkammer i København.

Landmilitsen

Landmilitsen blev oprettet af Frederik IV i 1701. Baggrunden for oprettelsen var truslen om krig, som Danmark havde oplevet året før, da den svenske Kong Karl XII gik i land i Humlebæk på Sjælland. Denne handling havde afsløret store mangler i det danske militære beredskab. Oprettelsen af landmilitsen betød, at en godsejer skulle stille med en soldat for hver 20 tønder hartkorn. Hver søndag skulle soldaterne møde op foran kirken og træne eksercits. Ulydighed eller drukkenskab under eksercitsen medførte timelang straf med ”ridt” på træhesten. Kun karle og unge husmænd kunne udskrives til militsen. Med indførslen af landmilitsen indførtes også nationale uniformer.

Frederik IV’s marmorsarkofag i Roskilde Domkirke. Nationalmuseet.
Træsnit af Jellingmonumenterne, trykt i Ole Worms værk Monumenta Danica fra 1643. I Nordhøjen ses dammen, der var målet for Frederik IV’s undersøgelse i 1704.
Frederik IV's landmilits gengivet i stukloftet i Riddersalen på Rosenborg Slot. De Danske Kongers Kronologiske Samlinger.
Landmilitsen i stukloftet i Riddersalen på Rosenborg Slot. De Danske Kongers Kronologiske Samlinger.