Sitemap
English
Bookmark and Share

Kult og kirke – det rituelle Jellings organisation og ekspansion

Jellingbægeret er foreslået tolket som en kristen alterkalk. At det er fundet som del af en højbegravelse tyder på en periode med hybride rituelle miljøer ved overgangen fra hedendom til kristendom. Foto Nationalmuseet.

Efter Nationalmuseets udgravninger i Jelling i 1940’erne og 1950’erne stod det klart, at vikingetidens monumenter ikke var opført på en gang. Anlægget omfattede flere faser, hvor ældre dele blev afløst af nye, og hvor kristne træk gradvist slog igennem. Projektet ”Kult og kirke” sætter fokus på de arkitektoniske transformationer af Jelling ved trosskiftet – deres mulige forklaringer og konsekvenser. Det vil tage udgangspunkt i den viden om Jellingkompleksets struktur gennem yngre jernalder og vikingetid, der opnås gennem de nye udgravninger med særlig vægt på stedets rituelle udseende og funktion.

 

Projektet kerneområder er 1) En afklaring af, i hvilket omfang den førkristne rituelle og ideologiske arkitektur og praksis i Jelling overføres eller brydes ved overgangen til kristendommen. 2) Motivations- og inspirationskilder fra det kristne Europa samt relationen til de tidligfeudale strukturer i Sydøstskandinavien. 3) Jelling som model for stormandskirkerne i Sydskandinavien, hvor særligt den arkitektoniske, kronologiske og bebyggelsesmæssige struktur vil blive undersøgt.

 

Gennem de tre problemstillinger sigter projektet mod en tolkning af Jellingkompleksets udvikling og religiøse effekt i et langtidsperspektiv og herunder at afdække, hvilken arkitektur og form for rituelle funktioner der lå til grund for lokalitetens særlige position, og hvilken relation funktionerne havde til stedets verdslige magtbase. Samtidig vil det blive undersøgt, hvilke eksterne påvirkninger der kan have inspireret de omfangsrige anlægsændringer i Jelling og dermed overgangen til en kristen elite og monarki. Stedets opbygning og udvikling vil blive sammenlignet med allerede kendte kultlokaliteter, hvor hal, kirke og elite danner sammenfald.

 

Projektet kan på denne måde anskues som en analyse af lokalitetens interne udvikling og position op mod religionsskiftet i sen vikingetid samt Jellingskompleksets efterfølgende ’ekspansion’ som model for det tidlige kirkebyggeri i Sydskandinavien.

 

Projektansvarlig: Projektforsker, ph.d. Mads Dengsø Jessen, Nationalmuseet.

En gylden plade fra Tamdrup Kirke, oprindeligt fra et helgenskrin, vidner om, at beretningen om missionæren Poppo og Harald Blåtands omvendelse og dåb havde betydning for etableringen af kristne miljøer andre steder end i Jelling. Foto Nationalmuseet.