Sitemap
English
Bookmark and Share

Jellingprojektets publikationer

Adamsen, Christian & Charlotta Lindblom: Vikingetidens jagthunde. Skalk 2014/1. 3-5.

 

Adamsen, Christian & Charlotta Lindblom: Seletøjsbeslaget fra Lille Lihme. Flintøksen 2014/1. 6-7

 

Andersen, Steen Wulff; Mads Dengsø Jessen & Mads Kähler Holst: Jagten på kongens gård. Skalk 2011/1. 9-11.

 

Andersen, Steen Wulff & Mads Kähler Holst: Udgravninger i Jelling 2009. Flintøksen 2010/1. 4-11.

 

Andersen, Steen Wulff; Mads Kähler Holst & Henrik Breuning-Madsen: Nyt fra Jelling. Skalk 2010/1. 3-9.

 

Bertelsen, Thomas: Kirken i koret. Skalk 2012/1. 18-23.

 

Bertelsen, Thomas: Kirkegavlens spor. Skalk 2013/1. 3-9. 

 

Breuning-Madsen, Henrik; Mads Kähler Holst & Peter Steen Henriksen: Brønden på toppen af Nordhøjen i Jelling. Nationalmuseets Arbejdsmark 2010. 192-203.

 

Breuning-Madsen, Henrik; Mads Kähler Holst & Peter Steen Henriksen: The hydrology in huge burial mounds built of loamy tills: a case study on the genesis of perched water tables and a well in a Viking Age burial mound in Jelling, Denmark. Geografisk Tidsskrift/Danish Journal of Geography, 112:1, 2012. 40-51.

 

Breuning-Madsen, H.; J. Aagaard Kristensen, M.K. Holst, T. Balstroem & P.S. Henriksen: A comparison of soil organic carbon stocks in Viking Age and modern land use systems in Denmark. Agriculture, Ecosystems and Environment 174, 2013. 49-56.

 

Christensen, Lisbeth Eilersgaard: Stednavne og arkæologi omkring Jelling i Østjylland. Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012 (B. Eggert & R.S. Olesen under medvirken af B. Jørgensen eds). NORNA-rapporter 91, vol. 1-2. Uppsala 2015. Vol. 2, 59-80.

 

Henriksen, Mogens Bo: Søllested og Møllemosegård. To vikingetidsgraves lokale kontekst og det arkæologiske potentiale i gravenes opland. Odense Bys Museer. Arkæologisk rapport nr. 350. Odense 2012.

 

Hilberg, Volker & Jens Chr. Moesgaard: Er hypotesen om ”Tyskervældet” i Hedeby 974-983 forkert? Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 4, november 2010. 143-150.

 

Holst, Mads Kähler; Mads Dengsø Jessen & Anne Pedersen: Runestenens Jelling. Enogtredivte tværfaglige vikingesymposium, Aarhus Universitet 2012. Højbjerg 2013. 47-61.

 

Holst, Mads Kähler; Mads Dengsø Jessen, Steen Wulff Andersen & Anne Pedersen: The Late Viking-Age Royal Constructions at Jelling, Central Jutland, Denmark. Recent investigations and a suggestion for an interpretative revision. Praehistorische Zeitschrift 2012 (87)2 (2013). 474-504.

 

Jessen, Mads Dengsø: Kongelig kaserne og royale rum - om Trelleborghuse i Jelling. Vikingetid i Danmark (H. Lyngstrøm og Lone G. Thomsen red.). København 2013. 195-198.

 

Jessen, Mads. Dengsø: Stave, stolper og Skagerrak – spørgsmål om ressourcer og arkitektur under Harald Blåtand. Et fælles hav – Skagerrak og Kattegat i vikingetiden. Rapport fra en workshop på Nationalmuseet 19.-20. september 2012 (A. Pedersen & S.M. Sindbæk red.). København 2015. 188-209.

 

Jessen, Mads Dengsø; Steen W. Andersen, Mads K. Holst, Peter Jensen & Anne Pedersen: Kongens gård i Jelling? – Et nyt anlæg fra Harald Blåtands tid. Nationalmuseets Arbejdsmark 2011. 60-73

 

Jessen, Mads Dengsø; Mads Kähler Holst, Charlotta Lindblom, Niels Bonde & Anne Pedersen: A Palisade fit for a King – ideal architecture in King Harald Bluetooth’s Jelling. Norwegian Archaeological Review 2014. 42-64.

 

Jessen, Mads Dengsø & Charlotta Lindblom: Jelling 2011. Flintøksen 2011/2. 12-21.

 

Lindblom, Charlotta: Jelling – fund og kulturlandskab i det lokale område. Vikingetidens aristokratiske miljøer – Netværk og kommunikation (H. Lyngstrøm & L.C.A. Sonne, red.) København 2014. 21-32.

 

Moesgaard, Jens Chr.: Harald Blåtands ”Jellingemønter” cirka 975-985. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 2, maj 2009. 43-46.

 

Moesgaard, Jens Chr.: Enkeltfund af Harald Blåtands mønter. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 4, november 2009. 135-139.

 

Moesgaard, Jens Chr.: Harald Blåtands mønter og Skånes indlemmelse i Danmark. MONETA 5, Malmö 2011. 115-120.

 

Moesgaard, Jens Chr.: Efterligninger af kølnske penninge i Danmark i 900-tallet. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 2, maj 2012. 60-63.

 

Moesgaard, Jens Chr.: Hedeby og den danske kongemagt i 900-tallet – mønternes udsagn. Det 30. Tværfaglige Vikingesymposium. Danmark og Tyskland i det 10. århundrede. Højbjerg 2012. 83-84.

 

Moesgaard, Jens Chr.: Hedeby og den danske kongemagt i 900-tallet. Mønternes udsagn. Kuml 2012. 111-136.

 

Moesgaard, Jens Chr.: Strandby-skatten og Harald Blåtand. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 4, oktober 2013. 107-108.

 

Moesgaard, Jens Chr.: Kongen, magten og pengene. Vikingetidens aristokratiske miljøer – Netværk og kommunikation (H. Lyngstrøm & L.C.A. Sonne red.). København 2014. 45-50.

 

Moesgaard, Jens Chr.: The Cross Coinage – Christian Coins for the merchants of Haithabu and the Soldiers of Harold Bluetooth. PNM Publications from the National Museum. Studies in Archaeology & History vol. 20.2. Jelling Series. Odense 2015.

 

Pedersen, Anne: Jelling – ein tausendjähriges Monument erscheint in neuem Licht. Archäologie in Deutschland 2010/1. 26-27.

 

Pedersen, Anne: Gorm den Gamle og Jelling. Dronning Margrethe og arkæologien (J. Laursen & L. Jørgensen, red.), København 2010. 183-188.

 

Pedersen, Anne: Nabo, fjende og forbillede – Danernes forhold til Tyskland i det arkæologiske fundbillede. Det 30. Tværfaglige Vikingesymposium. Danmark og Tyskland i det 10. århundrede. Højbjerg 2012. 55-82.

 

Pedersen, Anne: Kongens gård i Jelling. VIKING (G. Williams, P. Pentz & M. Wemhoff  red.) London 2013. 158-159. [Eng. version, The royal monuments of Jelling. VIKING (G. Williams, P. Pentz & M. Wemhoff (eds) London 2013. 158-159].

 

Pedersen, Anne: Ejnar Dyggve and the royal monuments in Jelling, Denmark.  Ejnar Dyggve: Creating Crossroads (Joško Belamarić & Slavko Kačunko red.). Split 2014 (online publikation). 57-62.

 

Pedersen, Anne: The Jelling Monuments – a National Icon between Legend and Fact. Quo Vadis? Status and Future Perspectives of Long-Term Excavations in Europe (C. von Carnap-Bornheim ed.). Schriften des Archäologischen Landesmuseums. Ergänzungsreihe Bd. 10. Neumünster/ Hamburg 2014. 249-263.

 

Pedersen, Anne: Jelling im 10. Jahrhundert – Alte Thesen, neue Ergebnisse. Die Wikinger und das Fränkische Reich. Identitäten zwischen Konfrontation und Annäherung [Tagung Schloss Gehrden 2010] (K.P. Hoffmann, H. Kamp & M. Wemhoff eds). MittelalterStudien des IEMAN 29. Paderborn 2014. 275-295.

 

Pedersen, Anne: The royal monuments of Jelling. Vikings – Life and Legend (G. Williams, P. Pentz & M. Wemhoff eds). London 2013. 158-159.

 

Pedersen, Anne 2014: Dead Warriors in Living Memory – A study of weapon burial in Viking-Age Denmark, AD 800-1000. PNM Publications from the National Museum. Studies in Archaeology & History vol. 20:1 1-2. Jelling Series. Odense 2014.

 

Pedersen, Anne & Susanne Trudsø: Runesten som reklamesøjler, gaver og dokumentation. Lokal Historie fra Sydøstjylland 2010. 73-86.

 

Pentz, Peter: Markgrevens borg. Skalk 2012/1. 14-17.

 

Vellev, Jens: Jelling, Sommeren 1861. Frederik 7.s og J.J.A. Worsaaes udgravninger. Højbjerg 2012.

 

Vellev, Jens: Jelling, Sommeren 1861. Skalk 2012/2. 18-23.

 

Viking Age Sites in Northern Europe. A Transnational Serial Nomination to Unesco’s World Heritage List. 2014 [bidrag fra Jellingprojektet til beskrivelsen af monumentkomplekset i Jelling].