Sitemap
English
Bookmark and Share

200 års arkæologi

Liste over udgravningerne

1704 Den første kendte udgravning i Jelling.

1820 Jellingbønderne støder på et gravkammer i Nordhøjen.

1820/21 Gravkammeret i Nordhøjen udgraves.

1861 Mineskakter graves ind til midten af Nord- og Sydhøjen.

1874 Kalkmalerier dukker op i Jelling Kirke.

1941 Sydhøjen graves ud.

1942 Nordhøjen graves ud.

1947/48, 1951 Udgravninger i Jelling Kirke.

1964 Bautasten og stenspor undersøges vest for Jelling Kirke.

1965 Udgravninger ved Nordhøjen.

1965 En mindre udgravning gennemføres i Jelling Kirkes skib.

1976-79 Jelling Kirke og en kammergrav under kirkens gulv udgraves.

1981 Jordlagene omkring den store Jellingsten undersøges.

1992 Stenspor undersøges i sydkanten af Sydhøjen.

1998-99 Udgravning forud på opførelsen af Kongernes Jelling.

2001 Udgravning vest for kirkegården.

2004 En del af en hustomt undersøges i Møllegade.

2005 En del af en hegnsgrøft undersøges på Gorms Torv.

2006 Bautasten opdages nord for Nordhøjen.

2007 Sten, hegn og hustomter undersøges nord og øst for Nordhøjen.

2008/09 Dele af et palisadeforløb udgraves i Vestergade.

2010 Udgravning ved Gorms Torv II.

2010 Arealet NØ for Jelling Kirke udgraves.

2011 Prøveudgravning ved Jelling Kirke. Undersøgelse ved runestenene.

2012 Udgravning ved østgavlen af Jelling Kirke.

2013 Udgravning i palisadeforløb i Smededammen.