Sitemap
English
Bookmark and Share

Kong Rans Høj

Ved Lisbeth Eilersgaard Christensen

Kong Rans Høj nord for Randbøl Kirke. Kirken ligger knap 15 km sydvest for Jelling. Foto Lisbeth E. Christensen.

Med højfoden helt ind til Randbøl Kirkes nordmur ligger Kong Rans Høj. Højen, der er af anseelig størrelse og med affladet top, rummer ifølge sagnet en gravlagt konge ved navn Ran. En præsteindberetning til professor Ole Worm i København fra 1638 oplyser endvidere, at det var Kong Ran, der lod Randbøl Kirke bygge, og at den har sit navn heraf. Med præstens ord, ”Kirchen kaldis Randbøll kirche af kong Ran, som di gamle sigir den fordum at hafue ladit bygge oc schall ligge begrafuit i en høj, som ligger tet op til den nøre siide inde paa kirchegaarden.”

Kong Rans høj går helt ind til Randbøl Kirkes nordmur. Foto Lisbeth E. Christensen.

Der verserer flere fortællinger om, hvorledes Kong Ran kom af dage; blandt andet berettes det, at han udkæmpede et slag i Kongsdalen ved Gødding mod Kong Amlund fra Lindeballe. I dette slag faldt Kong Ran, og han blev derefter gravlagt i højen ved Randbøl Kirke, mens fire af hans mænd blev gravlagte i Firhøje ca. 500 m nord herfor.

Kong Rans Høj, Firhøje og Kongsdal

Firhøje nord for Randbøl Kirke; efter sagnet ligger Kong Rans stormænd begravet her. Foto Nationalmuseet.

Kong Rans Høj, Firhøje og Kongsdal indgår også som led i en anden version af historien, hvor det fortælles, at kongen på sine gamle dage gik i krig med kongen af Lundenæs. Kong Ran byggede skanser i Kongsdalen, mens kongen fra Lundenæs slog lejr med sine mænd i skoven ved Åst. I ly af tåge rykkede Lundenæskongen en morgen frem med sine mænd, forklædt af grene, så de lignede træer og på den måde kunne nærme sig ubemærket.

For sent opdagede en af Kong Rans vagter, at skoven nærmede sig; kongen blev overrumplet og slået ihjel. Han blev højlagt i Kong Rans Høj, der heraf fik sit navn, mens fire af hans stormænd blev gravlagt i Firhøje.

Vandrehistorier

Disse fortællinger stammer sandsynligvis fra vandrehistorier, der er knyttet til Randbøl-området som forklarende sagn om de omkringliggende stednavne og markante fortidsminder. Sagn om gravlagte konger i oldtidshøje er relativt almindelige, og navnet Ran har formodentlig rod i en folkeetymologisk tolkning af stednavnet Randbøl. Rummer sagnene ikke en kerne af sandhed, så afspejler de dog den levende rolle, som områdets kulturhistoriske elementer har spillet i lokalbefolkningens bevidsthed og historiedannelse.

Randbøl Kirke set fra Firhøje. Foto Nationalmuseet.