Sitemap
English
Bookmark and Share

Litteratur om ældre udgravninger og tolkninger

 

Andersen, Harald 1996: Så vidt han kan erindre. Skalk 1996/4. 34.

 

Christensen, Tage E. 1987: Bygningen på søndre Jellinghøj. Kuml 1975 (1976). 163-172.

 

Christensen, Tage E. 1984: Bygningen på søndre Jellinghøj. En berigtigelse. Kuml 1982-83 (1984). 279-283.

 

Dyggve, Ejnar 1942: La fouille du tertre royal sud à Jellinge. Acta Archaeologica XIII, 1942. 65-99 (Udgravningerne i Sydhøjen).

 

Dyggve, Ejnar 1943: Jelling Kongehøje. Udgravningen 1941. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1943. 18-31.

 

Dyggve, Ejnar 1948: The royal barrows at Jelling. Antiquity XXII, no. 88, 1948. 190-197.

 

Dyggve, Ejnar 1955: Gorm's Temple and Harald's Stave-Church at Jelling. Acta Archaeologica XXV, 1954 (1955). 221-239.

 

Dyggve, Ejnar 1955: Jellingkongernes Mindesmærker. Jelling. Det gamle Kongesæde. Vejle Amts Historiske Samfunds Festskrift 1905 - 6. januar - 1955. København. 127-197.

 

Dyggve, Ejnar 1964: Mindesmærkerne i Jelling. Form og tydning. København.

 

Harck, Ole 2006: Mittelalterliche Prunkgräber in Dänemark und Norddeutschland. C. von Carnap-Bornheim & D. Krause (red.) Herrschaft – Tod – Bestattung. Zu den vor- und frühgeschichtlichen Prunkgräbern als archäologisch-historische Quelle. Internationale Fachkonferenz Kiel 16.-19. Oktober 2003. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie. Bonn 2006, 207-217.

 

Kornerup, J. 1875: Kongehøiene i Jellinge og deres Undersøgelse efter Kong Frederik VII's Befaling i 1861. København.

 

Krogh, Knud J. 1981: Bautasten og syldsten i Jelling. Det skabende menneske. Kulturhistoriske skitser tilegnet P.V. Glob 20. feb. 1981 Bd. 1. København. 127-138 (Kritisk stillingtagen til E. Dyggves hypotese om et trekantet vi i Jelling).

 

Krogh, Knud J. 1983: The royal Viking age monuments at Jelling in the light of recent archaeological excavations. Acta Archaeologica 53, 1982 (1983). 183-216.

 

Krogh, Knud J. 1993: Gåden om Kong Gorms Grav. Historien om Nordhøjen i Jelling. Vikingekongernes Monumenter i Jelling Bd. 1. København.

 

Krogh, Knud J. & Bodil Leth-Larsen 2007: Hedensk og Kristent. Fundene fra den kongelige gravhøj i Jelling. Vikingekongernes Monumenter i Jelling Bd. II. Copenhagen.

 

Magnusen, F. & C.J. Thomsen 1823: Efterretninger om Mindesmærkerne ved Jellinge og de derved i Aarene 1820 og 1821 foretagne Undersøgelser m.m. (Særskilt aftrykt af Antikvariske Annaler IV.1). Kjøbenhavn.

 

Staecker, Jörn 2005: The Concepts of imitatio and translatio: Perceptions of a Viking-Age Past. Norwegian Archaeological Review 38/1, 2005. 3-28.

 

Vellev, Jens 2012: Jelling, Sommeren 1861. Frederik VII.s og J.J.A. Worsaaes udgravninger. Højbjerg.

 

Worsaae, J.J.A. 1861: Udgravningen af Højene. Berlingske Tidende 1861. Nr. 154, 234.