Sitemap
English
Bookmark and Share

Oldnordisk stil

Af Anne Pedersen

Skjoldformet broche af guld i oldnordisk stil, anden halvdel af 1800-årene, uidentificeret mestermærke FS. De tre dyr omkring midten er inspireret af Jellingstil og ligner dyrene på sølvbægeret fra Jelling. Brochen er i dag udstillet i Kongernes Jelling.


Jellingbægeret har spillet en vigtig rolle i udforskningen af Danmarks oldtid. Få årtier efter udgravningen af kammeret i Nordhøjen brugte Christian Jürgensen Thomsen bægerets ornamentik som et af kriterierne for at adskille den yngste jernalder fra oldtidens ældre hovedperioder, og bægeret og dets fundsted lagde senere navn til Jellingstilen, en af vikingetidens fem dyrestile.

Omkring midten af 1800-årene fik Jellingbægeret og andre fund fra vikingetiden betydning i en helt anden, aktuel sammenhæng. På dette tidspunkt opstod der i Danmark som i nabolandene et stærkt ønske om at skabe en kunstnerisk stil, der kunne understrege den nationale egenart. Blandt de mulige inspirationskilder var den oldnordiske stil. Denne var i modsætning til andre stilarter, der også blev brugt i de øvrige europæiske lande, unik for Norden. Den oldnordiske stil var inspireret af oldsager, som i stigende tal blev indleveret til Museet for de nordiske Oldsager i København, blandt dem sølvbægeret fra Jelling. Kunstnere og håndværkere ville ikke blot kopiere disse oldsager, men derimod tilpasse deres form og ornamenter til samtidens behov. Man ville skabe noget nyt med rødder i fortiden.

Armbånd af guld i oldnordisk stil fra omkring 1870, tilskrevet V. Christesen, København. Motivet er inspireret af de såkaldte Terslevspænder fra 900-årene. Armbåndet ligger i sit oprindelige læderetui; teksten trykt i guld indvendigt i låget lyder: TO H.R.H. THE PRINCESS OF WALES • F. AHRENDS & Co. 165 PICCADILLY. LONDON. W. • DANISH GALLERY. Prinsessen af Wales var den danske prinsesse Alexandra. Armbåndet ejes i dag af Trustees of the British Museum.
Sølvspænde af Terslevtype fundet i 1858 på Sejrø. Spændet (3,5 cm i diameter) er del af en stor sølvskat, der blev gravet ned kort efter år 950. Skatten indeholdt smykker, brudstykker af sølv og 143 mønter, i alt ca. 1880 gram sølv. Den er i dag udstillet på Nationalmuseet.

Nye produkter inspireret af fortiden

Guld- og sølvsmedene i København begyndte omkring 1860 at arbejde med den nye stil. Arkæologiske smykker var populære, og smykker i oldnordisk stil vakte opsigt på udstillinger af kunsthåndværk i Danmark og i udlandet, blandt andet på den nordiske Industri- og Kunstudstilling i København i 1872, en senere udstilling i 1888 og Verdensudstillingen i Paris i 1889.

Plakat for Nordisk Industri-, Landbrugs- og Kunstudstillingen i København i 1888. Plakatens ramme er udført i Oldnordisk stil.

Sølvtøj og bestik blev fremstillet til bordbrug. Pokaler og drikkehorn af sølv var ofte særlig fantasifulde. Den nordiske stil blev her sat sammen med gude- og heltefigurer eller historiske scener og symboler. Det var tilladt at blande stilene, når blot det understregede helheden. Nogle af sølvarbejderne var udformet som drikkehorn, der blandt andet blev brugt som gave ved særlige lejligheder eller som anerkendelse for modtagerens særlige indsats. Til forskel fra de fine arbejder i ædelmetal kunne varer i sølvplet eller bronze og støbejern produceres i stort tal til en rimelig pris. På denne måde fandt den oldnordiske stil vej til langt flere hjem.

Drikkehorn af sølv i oldnordisk stil, fremstillet hos guldsmedefirmaet P. Hertz i København. ’Direktionen for de Antikvariske Mindesmærkers Bevaring’ skænkede i 1885 drikkehornet til Johannes Conrad Nyboe som belønning for den frivillige fredning af det middelalderlige voldsted Sjørring Volde. På låget står Freja med et skjold, og i felterne under mundingsranden ses aserne Thor, Heimdal og formentlig Vidar. Foto Jørgen Frandsen, Kulturstyrelsen.

Ernst Voss’ Fabrik oprettet i 1878 i Fredericia var en af de virksomheder, der udnyttede tidens nye teknologi i masseproduktionen. Fabrikkens speciale var lamper og småting til brug i hjemmet. I salgskataloget fra 1908 er der 51 forskellige genstande af støbejern i oldnordisk stil. Idéer til motiver blev blandt andet hentet i bogen ’Vor Oldtid. Danmarks forhistoriske Archæologi’ udgivet i 1897 af Nationalmuseets direktør Sophus Müller. Dyrene på Jellingbægeret er forlæg for mange dragelignende dyr, og brevpressere med runeindskrifter er inspireret af Harald Blåtands store runesten.

Nøgle af bronze fra Klyne Mose, Sydvestjylland. Nøglen tjente som inspiration for et urstativ (til opbevaring af lommeur) produceret af Voss’ Fabrik. Nationalmuseet.

Smykker i oldnordisk stil var populære i omkring 20 år fra 1860 til 1880. Stilen blev udsat for voldsom kritik, og den slog ikke igennem over for andre af 1800-årenes stilarter. Fra omkring 1900 ebbede stilen langsomt ud. Brugsting af bronze og støbejern kunne dog fås et godt stykke ind i 1900-årene fra Voss’ Fabrik, og inden for husflid og hjemmesløjd blev der endnu arbejdet med stilen. N.C. Rom var fortaler for husflidsarbejde i danske hjem og skrev flere bøger, blandt andre ’Haandgerningsbog for Ungdommen’, med vejledninger og mønsterforlæg til træskæringer i oldnordisk stil.

Lysestager, brevvægte og andet produceret af Voss’ Fabrik i Fredericia for danske og udenlandske kunder. Katalog 1908. Kataloget ejes af Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn.
Slagbænk fremstillet omkring 1910. Nogle af motiverne er lånt fra bogen ’Fortegninger i romansk stil til brug ved Tegneundervisning, særlig for Træskjærere’ udgivet af W. Bergstrøm i 1897 (Kristiania). Gavlenes dyrehoveder er baseret på sengestolper fra en skibsgrav ved Gokstad, Vestfold i Norge. Begravelsen fandt sted omkring år 905, og skibet blev udgravet i 1880. Foto Anne Pedersen.

Læs mere om oldnordisk stil


Kirsten Rykind-Eriksen, Smag og stil : juvelér og sølvvarefabrikant V. Christesen 1850-1900. Det danske Kunstindustrimuseum, 1991.

Kirsten Rykind-Eriksen, Støbte figurer og drageslyng. En produktions- og socialhistorie om juvelér- og sølvvarefabrikant Vilhelm Christesen, 1850-1900. Historiske Meddelelser om København 1998. 105-145.

Ebbe Johansen, Til Pryd i alle de nordiske Hjem. Omkring den 'oldnordiske stil'. Købstadsmuseet "Den gamle By". Årbog. 1983. 71-104.

Peter Johansen, Nordisk Oldtid og Dansk Kunst. København 1907.


Marianne Ritzau, Oldnordisk Dragestil - en epoke hos Voss. Vejle Amts Årbog 1993. 11-26.

C. Gere & J. Rudoe, Jewellery in the Age of Queen Victoria, London 2010.