Sitemap
English
Bookmark and Share

Gorms den Gamles runesten

Den lille Jellingsten er rejst af kong Gorm til minde om Dronning Thyra i tiden omkring år 950. Materialet er lysegrå, finkornet stribet gnejs, og stenen er ganske enkel i sin udformning. På forsiden ses tre lodrette runebånd, mens der på modsatte side blot er et. To slangehoveder anbragt som afslutning øverst på bagsidens runebånd udgør den eneste udsmykning. Slangehovederne er nedslidte, men kan dog anes i stærkt skrålys.

 

Indskriften lyder ’Gorm konge gjorde disse kumler efter Thyre, sin kone, Danmarks bod’. De sidste ord tolkes gerne som Danmarks pryd.

 

Runestenen lå omkring 1600 som bænk ved kirkedøren og fik først sin nuværende plads en gang mellem 1627 og 1639. Hvor den stod oprindeligt, ved vi ikke, men den er næppe flyttet langvejsfra til Jelling. Derimod kan det tænkes, at den indgik i den mægtige stensætning, hvis omrids vi i dag kun kender sporene af.

Gorm den Gamles runesten - den lille Jellingsten. Billedet viser den side, som vender ind mod kirken.
Gorm den Gamles runesten - den lille Jellingsten.