Sitemap
English
Bookmark and Share

Viking - særudstilling på Nationalmuseet 22. juni 2013 - 17. november 2013

Tidlig udstillingsmodel af vikingeudstillingen på Nationalmuseet i 2013. Foto Emilie Lephilibert

Nationalmuseet, British Museum i London og Museum für Vor- und Frühgeschichte i Berlin producerer i fællesskab en international vandreudstilling, der efter planen vil åbne i København 22. juni 2013 og løbe frem til 17. november samme år. Derefter skal udstillingen vises i London og Berlin. Projektet har som arbejdstitel ’Vikingernes verden – kulturer i kontakt’, og målet er at formidle nye fund og ny forskning om vikingerne, deres kulturelle netværk og forbindelser til både nære og fjerne naboer i perioden fra midten af 8. årh. til 11. årh.

Kulturmøderne kom til udtryk på mange felter og niveauer i datidens samfund – i udveksling af økonomisk art, vedvarende migration og bosættelse uden for Skandinavien, storpolitik og diplomatiske forbindelser, men også krigeriske togter og erobring. Bag det hele lå skibet som en afgørende forudsætning. Skibet er udtryk for mobilitet og militær styrke, magt og velstand. Det vidner om vikingetidens store viden inden for skibsbygning og navigation, og det rækker som symbol for den maritime tilknytning ud over døden. Omdrejningspunktet i udstillingen er derfor også et skib, verdens største kendte vikingeskib, det oprindeligt 37 m lange krigsskib vrag 6, der i 1997 blev gravet frem i Roskilde havn. I udstillingen bygges helheden op omkring de 20 % af skibet, der endnu er bevaret. Udstillingens fire hovedtemaer – tro og ritualer, ekspansion og krigsførelse, magt og aristokrati samt kulturelle kontakter og udveksling – tager udgangspunkt i de mange facetter, der er forbundet med skibet i dets rolle som transportmiddel, krigsskib, symbol på magt og endelig vraget, som metafor for afslutning og død.

Se mere om Nationalmuseets udstilling VIKING.

I vikingeudstillingen bliver verdens hidtil længste vikingeskib udstillet for første gang. Skibet har været under en lang konserveringsproces. I filmen fortæller en konservator om det komplicerede arbejde med at gøre det fantastiske vikingeskib klar til udstilling.

For at vragdelene af vikingeskibet kan blive samlet korrekt, har man brug for at skabe en nøjagtig model af skibet. Arbejdet med dokumenteringen og konserveringen af vikingeskibet kræver ekstrem grundighed ned til mindste detalje.

Blog om arbejdet med vikingeudstillingen: vikingsatwork