Sitemap
English
Bookmark and Share

Kvindegrav fra Knabberup Mark

Ved Anne Pedersen

Et par ens bronzespænder fra Knabberup Mark, ældre vikingetid. Foto Nationalmuseet, John Lee.
Rust og rester af jern på bagsiden af spænderne viser, hvor nålen har siddet. Knabberup Mark, ældre vikingetid. Foto Nationalmuseet, John Lee.

I 1833 fandt fæstehusmand Niels Nielsen to ovale spænder af bronze sammen med et tredje spænde (i dag bortkommet) i en høj på Knabberup Mark i Skibet sogn, omkring 6 km sydøst for Jelling. Spænderne lå omtrent midt i højen, der ifølge Oldnordisk Museums protokol var omgivet af en krans af store kampsten. Højen blev formentlig opført i bronzealderen, og mange århundreder senere blev den genanvendt til en kvindebegravelse. Brugen af ældre tiders monumenter var ganske almindelig i vikingetiden, og mange grave er fundet enten i en gammel høj som den på Knabberup Mark eller ganske tæt ved en høj og da gerne placeret mod syd eller sydvest.

Ovale spænder blev båret parvist på skuldrene for at holde kjolestropperne sammen på kvindedragten, og de er et typisk skandinavisk fænomen. I Oldnordisk Museums protokol står om spænderne fra Knabberup, at ”prof. Rasmussen har af en meget tidlig arabisk Forfatter, der beskriver en Reise i det sydlige Rusland, oplyst, at Fruentimmerne i dette Land da brugte et Slags Spænder paa Brystet, der maa have havt stor Lighed med disse, og siges der, at der ved disse Spænder vare anbragte Baand eller smaae tynde Kjeder, hvori hang en lille Kniv, en Naal, Nøgle eller deslige. Dette synes ogsaa at kunne have været Tilfældet ved de Bøiler og Øskener, som ere anbragte paa disse”.

To slangelignende dyr boltrer sig på toppen af spænderne. Knabberup Mark, ældre vikingetid. Foto Nationalmuseet.

De to ovale spænder er fra midten af 800-årene. De er ens og består af en enkelt støbt skal dekoreret med dyrefigurer. De to langstrakte dyr på toppen af spændet vender hovederne hver sin vej. De seks stiliserede gede- eller måske hestelignende dyr ved kanten bærer alle tydelige mærker af slid efter en kæde eller snor. På bagsiden af spænderne er der aftryk af lærredsvævet stof, der blev anvendt ved fremstillingen af støbeformene.