Sitemap
English
Bookmark and Share

Feltarbejde

 

I de kommende år gennemfører Jellingprojektet både arkæologiske og naturvidenskabelige feltarbejder i Jelling. Undersøgelserne planlægges på baggrund af den dokumentation, der er fremkommet gennem tidligere års arkæologisk forskning, og resultaterne af de allernyeste analyser gennemført i 2008.

Arkæologiske udgravninger

I 2009 retter projektet fokus mod monumentområdet og det omgivende landskab. I samarbejde med Vejle Museum og Aarhus Universitet undersøges området nord og øst for Jelling Kirke arkæologisk. Målet er at identificere strukturer og aktivitetsområder, der kan give indblik i stedets karakter og funktion.

 

Som arkæologisk ansvarshavende museum har Vejle Museum siden begyndelsen af 1980'erne arbejdet med at kortlægge Jellings bebyggelseshistorie, men først i 2006 dukkede sporene af en mægtig palisade og flere bygninger op; de må være omtrent samtidige med de store høje. Andre anlæg kan ligge nord for palisaden i området op mod højgruppen Mangehøjene.

Vikingetidens naturlandskab

Nationalmuseets enhed for Danmarks Oldtid/Naturvidenskab og Geografisk-Geologisk Institut ved Københavns Universitet vil, også i 2009, foretage en undersøgelse af de to højes opbygning ved hjælp af boringer. Boringerne forventes at give oplysninger om vikingetidens naturlandskab og eventuelt lede frem til de områder, hvor tørvene til højene blev skåret.

 

Resultaterne vil indgå i en kortlægning af landskabet og bebyggelsen i oplandet omkring Jelling. Oplysningerne fra de arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser vil blive lagret elektronisk til brug for projektets forskning, men også til gavn for andre. Et mål er opbygning af en 3D-model af landskab og monumenter, der kan give et indtryk af området, som det så ud på Harald Blåtands tid.