Sitemap
English
Bookmark and Share

Smededammen 2009

 

På grundene Gormsgade 7-9 afdækkede Vejle Museum i 2007 sporene efter et kraftig hegn, som efterfølgende blev tolket som en del af sydhegnet i den store firkantede palisadeindramning af Jellingmonumenterne, der blev undersøgt i 2006 og 2007. Yderligere spor af hegnet blev fundet mod vest i Vestergade i 2008 og 2009. I det sydøstlige hjørne af det indhegnede område ligger Smededammen i dag. Om dammen rækker helt tilbage til 900-årene, ved vi ikke. Heller ikke, om den i givet fald lå inden for hegnet, eller hegnet stødte op til den.

 

I 2009 er der planlagt en udvidet forundersøgelse af området syd for ejendommen Vejlevej 2 i Jelling med det formål at finde spor af den sydlige afgrænsning af den store indhegning og dermed få bekræftet hegnets forløb længere mod øst samt – om muligt – at finde bevarede stykker af pæle, der kan anvendes til en mere nøjagtig datering. Undersøgelsen vil muligvis også kunne afklare Smededammens alder og dens maksimale udstrækning. Samtidig vil der blive taget prøver til analyser, der måske kan give et indtryk af vegetationsudviklingen i området.

 

Projektdeltagere: Museumsinspektør Steen Wulff Andersen, Vejle Museum

Museumsinspektør Charlie Christensen, Nationalmuseet.

Postkort som viser Sydhøjen i Jelling fra begyndelsen af 1900-årene. I forgrunden ses nogle mindre huse. Foto: Nationalmuseet.
Postkort af Sydhøjen fra begyndelsen af 1900-årene. Foto: Nationalmuseet.
Sort/hvidt luftfoto af Jelling optaget i 1963. Smededammen ligger yderst til venstre. Foto: Nationalmuseet.
Luftfoto af Jelling optaget i 1963. Smededammen ligger yderst til venstre. Foto: Nationalmuseet.