Sitemap
English
Bookmark and Share

Boringer i Nord- og Sydhøjen 2009

 

De to høje i Jelling er en væsentlig kilde til vikingetidens landskab. Endnu i 1940’erne var deres massive tørveopbygning så velbevaret, at tørvelagene kunne udskilles og enkelttørv trækkes ud. I august-september 2009 vil der blive udført 6-8 boringer i Nord- og Sydhøjen. Fra hver boring vil der blive udtaget omkring 8 jordprøver. Prøverne skal derefter analyseres for tekstur, organisk materiale, jern og aluminium. Boringerne og den efterfølgende analyse af boreprøverne vil ske i tæt samarbejde med Nationalmuseets naturvidenskabelige afdeling.

Foto som viser spor af 1800-årenes indgravning i sydsiden af Nordhøjen fotograferet i april 2009. Foto: Anne Pedersen.
Spor af 1800-årenes indgravning i sydsiden af Nordhøjen fotograferet i april 2009. Foto: Anne Pedersen.

Formålet med boringerne i Jellinghøjene

Ved hjælp af boringerne kan det afklares, om en ny indgravning i en eller begge højene vil kunne give ny viden om højenes opbygning og konstruktion. Bevarede pollen og planterester i undergrunden samt i græstørvene vil bidrage til at belyse den lokale og regionale udvikling i landskabet i tiden omkring opførelsen af højene, og boringerne vil samtidig kunne give oplysninger om tørvenes art og oprindelse.

 

Projektdeltagere: Professor dr. scient Henrik Breuning-Madsen, Geografisk Institut ved Københavns Universitet; museumsinspektør Charlie Christensen, Nationalmuseet; adjunkt Mads Kähler Holst, Afd. for Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universite

tegning som viser indgravningen i sydsiden af Nordhøjen. Tegnet af J. Kornerup i 1875
Indgravningen i sydsiden af Nordhøjen som gengivet af J. Kornerup i 1875.
Tørv fra Sydhøjen i Jelling. Foto: Nationalmuseet.
Tørv fra Sydhøjen i Jelling. Foto: Nationalmuseet.
Tørveopbygning i Nordhøjen fotograferet i 1942. Foto: Nationalmuseet.
Tørveopbygning i Nordhøjen fotograferet i 1942. Foto: Nationalmuseet.