Sitemap
English
Bookmark and Share

Thyras have 2009

 

I april-maj 2009 lægges en udgravning umiddelbart øst for Nordhøjen i Jelling med henblik på at fastslå forløbet af Nordens største skibssætning. Vejle Museum afdækkede i 2006 og 2007 en række store sten på marken nord for kirkegården i Jelling. Det satte spekulationer i gang om en kæmpemæssig skibssætning. Lokaliteten for undersøgelsen er opkaldt efter Thyras Have, et gammelt husmandssted, der før lå placeret her.

 

Tidligere undersøgelser

Kong Frederik VII tog i 1861 initiativ til en undersøgelse af Sydhøjen i Jelling (Gorms høj) i håbet om at finde Gorm den Gamles grav. Dette bar ikke resultat. I 1941 blev Sydhøjen undersøgt igen. Også denne gang uden resultat. I stedet for en grav stødte man på to rækker bautasten anbragt før opførslen af højen. I 1942 blev også Nordhøjen undersøgt. Lagfølgen i højmidten tydede på, at vikingetidens gravkammer var gravet ned i en 2000 år ældre bronzealderhøj.

 

En undersøgelse i Sydhøjens sydlige kant i 1992 støttede tanken om en stor skibssætning på omkring 170 meter, der udgik fra bronzealderhøjen (Nordhøjen) og strakte sig mod syd, hvor dens spids lå syd for Sydhøjen.

 

Målsætning

Stenene fra Vejle Museums undersøgelse i 2006 og 2007 er tolket som den nordlige ende af en nu 350 meter lang skibssætning, hvor bautastenene fra 1941 udgør den sydlige ende. Hensigten med undersøgelsen ved Thyras Have er at uddybe kendskabet til denne formodede skibssætning og eventuelt fremdrage yderligere anlægsspor med tilknytning til Jellingemonumenterne.

 

Projektansvarlig: Museumsinspektør Steen Wulff Andersen, Vejle Museum i samarbejde med adjunkt Mads Kähler Holst, Aarhus Universitet.

Luftfoto i sort/hvid af husmandsstedet Thyras Have øst for Nordhøjen fotograferet i 1963. Foto: Nationalmuseet.
Husmandsstedet Thyras Have øst for Nordhøjen fotograferet i 1963. Foto: Nationalmuseet.
Ældre sort/hvidt foto af bautasten under Sydhøjen udgravet i 1941. Foto: Nationalmuseet.
Bautasten under Sydhøjen udgravet i 1941. Foto: Nationalmuseet.
Farvefoto som angiver udgravningsfeltets placering øst for Nordhøjen.
Udgravningsfeltets placering øst for Nordhøjen.