Sitemap
English
Bookmark and Share

Jagten på Gorm

"Kong Gorm trodsende den kongelige Commissions fortvivlede anstrengelser i Jelling i Juli 1861." Tegning af Jacob Kornerup 1861, Nationalmuseet.
"Ha! Ved Asathor! hvad er det for Larm i Hulen?" Tegning af Jacob Kornerup 1861, Nationalmuseet.

I sommeren 2011 er det præcis 150 år siden, at Kong Frederik VII (1808-1863) og Jens Jakob Asmussen Worsaae (1821-1885) udgravede de to høje i Jelling. Det fejres ved en særudstilling, ”Jagten på Gorm”, i Kongernes Jelling i sommeren og efteråret 2011.

Udstillingen tager udgangspunkt i de to nøglepersoner, Kong Frederik VII og Worsaae – amatørarkæologen og den professionelle inspektør – og deres fælles lidenskab for arkæologien. I udstillingen illustreres den unikke stemning under udgravningskampagnen ved Jacob Kornerups tegninger og Worsaaes breve til hustruen Jacobine i København. Der vises også arkæologiske fund fra Jellingområdet fra Kong Frederik VII’s eller Worsaaes egne samlinger. En del af Worsaaes samling fra de unge år findes i dag på British Museum, men nogle af dem vil i anledning af jubilæet blive vist i udstillingen.


Læs mere om udgravningerne i 1861 i bogen Jelling , Sommeren 1861. Frederik 7.s og J.J.A. Worsaaes udgravninger af lektor Jens Vellev (Højbjerg 2012).

Særudstilling fra d. 22. juni 2011 til d. 8. april 2012 i Kongernes Jelling.

Portræt af Frederik d. 7. Foto Nationalmuseet.
Portræt af Jens Jacob Asmussen Worsaae. Publiceret i 1885 i Svenska Familj-Journalen. Kilde: Wikipedia.