Sitemap
English
Bookmark and Share

Jelling Kirke og Kalkmalerier

 

Bertelsen, Thomas 2012: Kirken i koret. Skalk 2012/1. 18-23.


Christensen, Kjeld & Knud J. Krogh 1987: Jelling-højene dateret. Kristendommens indførelse og Gorm den Gamles død. Nationalmuseets Arbejdsmark 1987. 223-231.


Dyggve, Ejnar 1955: Gorm's Temple and Harald's Stave-Church at Jelling. Acta Archaeologica XXV, 1954 (1955). 221-239.


Gotfredsen, Lise & Hans Jørgen Frederiksen 2003: Troens billeder. Romansk kunst i Danmark. København.


Haastrup, Ulla & Robert Egevang (eds.) 1986: Danske kalkmalerier. Romansk tid 1080-1175 (artiklerne nr. 2, 3, 4, 7 samt kataloget) København.


Krogh, Knud J. 1983: The Royal Viking-Age Monuments at Jelling in the Light of Recent Archaeological Excavations. A Preliminary Report. Acta Archaeologica 53, 1982 (1983). 183-216.


Magnus-Petersen, Julius 1895: Kalkmalerier i danske kirker. København.


Saxtorph, Niels M. 1986 (2. udg.): Danmarks kalkmalerier. København.