Sitemap
English
Bookmark and Share

Monumenter på Harald Blåtands tid

 

Andersen H. 1984: Ringborgens alder. Skalk 1984/2. 15.


Andersen, H. Hellmuth 1998: Danevirke og Kovirke. Arkæologiske undersøgelser 1861-1993. Højbjerg.


Andersen, H. Hellmuth 2004: Til hele rigets værn. Danevirkes arkæologi og historie. Højbjerg.


Bonde, Niels & Kjeld Christensen 1984: Trelleborgs alder. Dendrokronologisk datering. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1982 (1984). 111-152.


Harck, Ole 1998: Anmerkungen zum Primärwall des Danewerks. A. Wesse (red.), Studien zur Archäologie des Ostseeraumes von der Eisenzeit zum Mittelalter. Neumünster. 127-135.


Jensen, N.M. & J. Sørensen 1990: Nonnebakkeanlægget i Odense. En ny brik til udforskningen. Kuml 1988-89 (1990). 325-333.


Jørgensen, Mogens Schou 1998: Den berømte bro. Skalk 1998/5. 5-11.


Jørgensen, Mogens Schou & Jens Tyge Møller 1999: Landskabet som historiens scene. Ravning Enge i vikingetid og middelalder. Vejle Amts Årbog 1999. 67-82.


Nørlund, Poul 1948: Trelleborg. Nordiske Fortidsminder IV:1. København.


Olsen O. & H. Schmidt 1977: Fyrkat. En jysk vikingeborg I. Borgen og bebyggelsen. København.


Ramskou, Thorkild 1980: Vikingetidsbroen over Vejle å-dal. Nationalmuseets Arbejdsmark 1980. 25-32.


Roesdahl, E. 1977: Fyrkat. En jysk vikingeborg II. Oldsagerne og gravpladsen. København.


Roesdahl, E. 1986: Vikingernes Aggersborg. Felix Nørgaard et al. (red.), Aggersborg gennem 1000 år. Fra vikingeborg til slægtsgård. Herning.


Roesdahl, Else; Søren M. Sindbæk, Anne Pedersen (red.) 2014: Aggersborg i vikingetiden. Bebyggelsen og borgen. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 81. Højbjerg, 2014.


Roesdahl, Else; Søren M. Sindbæk, Anne Pedersen & David M. Wilson (eds.) 2014: Aggersborg. The Viking-Age settlement and fortress. Jutland Archaeological Society Publications 82. Højbjerg, 2014.


Ulriksen, Jens 1995: Aggersborgs forsvarsværker. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1993 (1995). 181-203.