Sitemap
English
Bookmark and Share

Et portræt af Gorm den Gamle

I 1700-årene udkom flere oversættelser og fortolkninger af den nordiske digtning, der gav inspiration til adskillige syngespil og dramaer i tidens nationale ånd, og inden for teateret blev der eksperimenteret med den nordiske forhistorie i billedform. Den konkrete viden om dragtskikke og våben i oldtiden var dog endnu noget upræcis.

Johannes Wiedewelt

Johannes Wiedewelt (1731-1802) er den første danske kunstner, der studerede den nordiske oldtid og oldsager i Det kongelige Kunstkammer med henblik på at skabe et mere realistisk nordisk miljø i sine værker. I 1794 udstillede Wiedewelt gipsbuster af danske sagnkonger. Busterne findes ikke længere, men tegninger er bevaret, blandt dem et fantasiportræt af Gorm den Gamle.

 

Wiedewelt erhvervede flere historiske værker til sine studier, blandt dem oldforskeren Peter Frederik Suhms populære skrift fra 1771, Om Odin og den hedniske Gudelære, og professor Ole Worms værk om de danske monumenter fra 1643. Det er også muligt, at han havde adgang til Stephanus Johannis Stephanius’ udgave af Saxo fra 1645.

En række skitser udført i 1780’erne til digteren Johannes Ewalds drama ’Balders Død’ er tydeligt inspireret af de billeder af Harald Blåtands store runesten, der udkom i Ole Worms værk. Det store dyr ses på guden Balders runde skjold, og menneskefiguren på runestenens tredje side findes på et fantasiskjold i nyklassicistisk stil. Et lignende skjold står bag guden Odin, der sidder på sin trone omgivet af ravnene Hugin og Munin og de to ulve Geri og Fredi.

Guden Balder med et skjold inspireret af dyresiden på Harald Blåtands runesten, udført af Johannes Wiedewelt, 1780’erne. Danmarks Kunstbibliotek.
Guden Odin med ravnene Hugin og Munin og de to ulve Geri og Fredi, udført af Johannes Wiedewelt, 1780’erne. Tusch og vandfarve. Danmarks Kunstbibliotek.
Fantasiportræt af Gorm den Gamle, udført af Johannes Wiedewelt, 1780’erne. Danmarks Kunstbibliotek.
Fantasiskjold inspireret af Kristussiden på Harald Blåtands runesten, udført af Johannes Wiedewelt, 1780’erne. Danmarks Kunstbibliotek.