Sitemap
English
Bookmark and Share

Varde 1918

Kopier af Harald Blåtands og Kong Gorms runesten i Jelling, skænket til Varde Museum af grosserer Cornelius Stau. Foto: Lene B. Frandsen, Varde Museum.
Kopier af Harald Blåtands og Kong Gorms runesten i Jelling, skænket til Varde Museum af grosserer Cornelius Stau. Foto: Lene B. Frandsen, Varde Museum.

I Varde, ganske tæt ved Varde Museum, står en kopi af Harald Blåtands runesten fra Jelling sammen med en kopi af Kong Gorms runesten. Kopierne er skænket af grosserer Cornelius Stau, der sammen med hustruen Elisabeth stiftede Varde Museum i 1912. Cornelius Stau og Elisabeth boede i København, men stammede begge oprindeligt fra Varde-egnen.

 

Museumsbygningen er tegnet af arkitekten Thorvald Jørgensen, der stod bag tegningerne til Christiansborg Slot i København. Cornelius Stau styrede selv byggeriet og indretningen af huset. Han lagde samtidig grunden til Varde Museums store malerisamling. Efter hustruens død besluttede Cornelius Stau at skænke et par nøjagtige kopier af de to Jellingsten til museet. Hans ønske om, at gaven måtte blive afsløret på Elisabeths fødselsdag den 16. december blev fulgt, og de monumentale afstøbninger udført af Hans Christian Berg blev anbragt lige foran museets hovedindgang. De blev senere flyttet til deres nuværende plads nordøst for museet. Runologen Erik Moltke stod i 1970’erne for valget af farver til den store runesten.

Kopi af Harald Blåtands runesten i Jelling ved Varde Museum. Foto: Lene B. Frandsen, Varde Museum.
Kopi af Harald Blåtands runesten i Jelling ved Varde Museum. Foto: Lene B. Frandsen, Varde Museum.
Kopi af Harald Blåtands runesten i Jelling ved Varde Museum. Foto: Lene B. Frandsen, Varde Museum.
Kopi af Harald Blåtands runesten i Jelling ved Varde Museum. Foto: Lene B. Frandsen, Varde Museum.