Sitemap
English
Bookmark and Share

Fortiden som inspirationskilde

 

Bruun, Christian 1828: Danske Theater og Costumer tegnede og udgivne af Christian Bruun. København.

 

Christensen, Charlotte 1995: H.W. Bissen skulpturer, Bd. I, Ny Carlsberg Glyptotek. København.

 

Housted, Erik 1991: Rawerts maleriske rejser i Vejle Amt. Vejle Amts Årbog 1991. 102-134.

 

Johansen, Ebbe 1983: "Til Pryd i alle de nordiske Hjem”. Omkring den 'oldnordiske stil'. Købstadsmuseet "Den gamle By". Årbog. 1983. 71-104.

 

Johansen, Peter 1907: Nordisk Oldtid og Dansk Kunst. København

 

Kolstrup, Inger-Lise 1995: Magi og kunst. Herning.

 

Munk-Jørgensen, Wivan 1989: Bragesnak. Skalk 1989/4. 18-27.

 

Petersen, N.M. 1845: Den nordiske Oldtids Betydning for Nutiden. Annaler for Nordisk Oldkyndighed 1844-1845. 3-146.

 

Ritzau, Marianne 1993: Oldnordisk Dragestil - en epoke hos Voss. Vejle Amts Årbog 1993. 11-26.

 

Radvad, A.J. 1988: "En national Stil". Tidsskrift for Kunstindustri.

 

Rykind-Eriksen, K. 1991: Smag og stil. Juvelér og sølvvarefabrikant V. Christesen 1850-1900. Det danske Kunstindustrimuseum, København.

 

Rykind-Eriksen, K. 1998: Støbte figurer og drageslyng. En produktions- og socialhistorie om juvelér- og sølvvarefabrikant Vilhelm Christesen, 1850-1900. Historiske Meddelelser om København 1998. 105-145.

 

Worsaae, J.J.A. 1854: Afbildninger fra Det Kongelige Museum for Nordiske Oldsager i Kjöbenhavn. København.

 

Worsaae, J.J.A. 1859: Nordiske Oldsager i Det Kongelige Museum i Kjöbenhavn. København.