Sitemap
English
Bookmark and Share

Jelling i GIS (Geografisk InformationsSystem )

Utallige personer og institutioner har i tidens løb interesseret sig for Jelling, og der findes i dag en omfattende dokumentation af monumenterne foruden talrige arkæologiske og historiske vidnesbyrd om oplandets udvikling fra forhistorisk frem til nyere tid. Adgang til den ældre dokumentation er en væsentlig forudsætning for Jellingprojektet, men projektet vil samtidig generere en mængde ny viden, der skal føjes til den eksisterende.

Jordprofilerne fra udgravningen Thyras Have 2009 registreret i GIS; i baggrunden Jelling Kirke mellem de to høje. Peter Jensen, Aarhus Universitet.

GIS

I de seneste år er der i stigende grad anvendt IT-løsninger til dokumentation af arkæologiske undersøgelser og til håndtering af kulturgeografiske data. Et af Jellingprojektets mål er at opbygge et Geografisk Informationssystem (GIS), der kan integrere og håndtere de mange forskellige rumlige data fra Jelling – dokumentationen fra ældre arkæologiske udgravninger, oplysninger om det fysiske landskab, historisk kortmateriale, fotos af monumenterne og byen gennem tid m.m. – og gøre dem tilgængelige for såvel forskning som formidling. Systemet skal samtidig kunne anvendes til registrering af nye data fra de arkæologiske, kulturgeografiske og naturvidenskabelige undersøgelser i de kommende år.

 

Delprojektet har to overordnede perspektiver. For det første vil det samle og tilgængeliggøre en stor mængde data, der ikke tidligere har været praktisk tilgængelige for forskningen og formidlingen i Jellingprojektet. Dette vil ske i kombination med en række stærke visualiserings- og analytiske redskaber. For det andet vil delprojektet introducere en ny teknologisk ramme for udgravningsdokumentation og landskabsanalyse i og omkring Jelling. Detaljeringsgraden vil blive højere, og det vil blive lettere at håndtere de mange komplekse data, hvilket igen vil give nye muligheder for behandling og tolkning af de arkæologiske og landskabelige data.

 

Projektansvarlige: Adjunkt Mads Kähler Holst og cand.mag. Peter Jensen, Aarhus Universitet.

Udgravningsfeltet Thyras Have 2009 umiddelbart øst for Nordhøjen i Jelling lagt ind i GIS. Peter Jensen, Aarhus Universitet.

Status_2010.pdf

Få en opdatering fra Jelling i GIS, Januar 2010.

Statusrapport_GIS.pdf

Statusrapport April 2009. Læs mere om Jelling i GIS. Download en statusrapport fra projektet som pdf.