Sitemap
English
Bookmark and Share

Ny bog fra Jellingprojektet

Niels J.E. Andersen & Anne Pedersen

Husebyer - Den tredje bog i Jellingprojektet. Foto: Anne Pedersen, Nationalmuseet.

Husebyer – status quo. open questions and perspectives. Papers from a workshop at the National Museum Copenhagen 19-20 March 2014. Publications from the National Museum. Studies in Archaeology & History Vol. 20.3. Redigeret af Lisbeth Eilersgaard Christensen, Thorsten Lemm & Anne Pedersen.

 

I sommeren 2016 udkom den tredje bog i serien Publications from the National Museum. Studies in Archaeology & History. Vol. 20. Jelling Series. Bogen er en rapport fra en tværfaglig international workshop, som blev afholdt på Nationalmuseet i marts 2014. Formålet med workshoppen var at gøre status over den eksisterende viden om vikingetidens og den tidlige middelalders Husebyer i Skandinavien og på Orkneyøerne, samt at definere fælles mål for fremtidens Huseby-forskning. Bogen indeholder 12 artikler, der fra såvel arkæologisk som historisk og stednavnemæssigt perspektiv diskuterer emner som Husebyernes datering, eksistensen af et egentligt Huseby-system samt Husebyernes betydning for administration, beskatning og statsdannelsesprocesser.

 

Mere end 130 gårde eller bebyggelser i Skandinavien og på Orkneyøerne bærer navnet Husaby, Huseby, Husby, Husebø osv. De har i de seneste 100 år været et centralt emne inden for stednavneforskning og historisk og arkæologisk forskning i vikingetiden og tidlig middelalder. På baggrund af den hyppige brug af stednavnet Huseby, deres ujævne geografiske fordeling (langt de fleste er placeret i Viken og Trøndelag i Norge og i Uppland i Sverige) samt forekomsten af ordet Huseby(er) i tidlige skriftlige kilder, er Husebyer traditionelt blevet kædet sammen med kongemagten, og de er blevet knyttet til udviklingen af central politisk administration og statsdannelse. Imidlertid savner vi præcise dateringer af Huseby-stednavnene, og eftersom tidligere undersøgelser tyder på, at der har været store forskelle på de enkelte Husebyer, er deres rolle og betydning langt fra afklaret. Diskussionen på workshoppen satte blandt andet fokus på følgende temaer:

 

-       Status for Husebyerne og deres datering

-       Oprindelsen af det formodede Huseby-system

-       Mulige forklaringer på den ujævne fordeling af Husebyer

-       Nuværende tolkninger af baggrunden for og funktionen af Husebyerne

-       Husebyer i Danmark, Sverige, Norge og på Orkneyøerne med potentiale for arkæologiske undersøgelser.

 

Bogen er på engelsk og omfatter 190 sider. Den er indbundet som softback i A4-format og kan købes for 298 DKK i Nationalmuseets Museumsbutik eller via Syddansk Universitetsforlags hjemmeside