Sitemap
English
Bookmark and Share

Bøger fra Jellingprojektet

Anne Pedersen og Jens Christian Moesgaard

Bøger udgivet i forbindelse med Jellingprojektet.
Bøger udgivet i forbindelse med Jellingprojektet. Foto: Anne Pedersen, Nationalmuseet

I november 2014 og april 2015 udkom de to første bøger i en ny serie – Publications from the National Museum Vol. 20, Jelling Series. De tager begge udgangspunkt i arkæologiske fund fra vikingetiden, først og fremmest 900-årene, hvor Gorm den Gamle og Harald Blåtand var ved magten. Denne tid var præget af store forandringer, der blandt andet kom til udtryk i begravelsesskikke og udmøntning.

 

Dead Warriors in Living Memory – A Study of Weapon and Equestrian Burials in Viking-Age Denmark, AD 800-1000. Publications from the National Museum Vol. 20.1 1-2. Anne Pedersen

 

Gravkammeret i Nordhøjen i Jelling er det største, vi kender til fra vikingetidens Danmark, og dertil den første danske grav fra denne tid, der blev registreret i det daværende Kgl. Museum for nordiske Oldsager i København. Gravkammeret vakte stor opmærksomhed til trods for, at det var stort set tomt, et resultat af et indbrud ganske kort efter begravelsen. Talrige andre, mindre kammergrave giver et indtryk af datidens tankegang og det udstyr, man kunne vente sig i en højtstående mands eller kvindes grav. For de tidlige antikvarer og arkæologer var det næsten indlysende, at en rig stormands eller krigers liv forbundet med kamp og plyndringstogter måtte komme til udtryk også i graven. Siden da har nye fund nuanceret billedet noget, men våben og hesteudstyr fascinerer stadig. Første bind i denne publikation omfatter beskrivelser og analyser af gravenes indhold og viser variationen i våbengravskikken, især i 900-årene, mens andet bind indeholder kataloger, kort og billeder af de mange fund af våben og hesteudstyr fra vikingetidens Danmark. Omkring år 1000 var skikken stort set ophørt igen. En af forklaringerne var sikkert Harald Blåtands officielle accept af Kristendommen, som blev markeret på den store runesten i Jelling.

 

 

King Harald’s Cross coinage. Christian Coins for the Merchants of Haithabu and the King’s Soldiers. Publications from the National Museum Vol. 20.2. Jens Christian Moesgaard

 

Denne bog handler om møntprægning og møntbrug i Danmark på Harald Blåtands tid (cirka 958-senest 987). Omkring 975/980 indførte ”Den Harald, som vandt sig Danmark al … og gjorde Danerne kristne” nye sølvmønter med kristne korsmotiver, måske i et ambitiøst forsøg på at etablere et kongeligt møntmonopol i Danmark. Korsmønterne kom hurtigt til at spille en vigtig rolle og blev benyttet over hele landet, fra Skåne til Nord- og Vestjylland. Nye detektorfund og mønter fra udgravninger tyder på, at de nye mønter blev præget i Hedeby, som var under dansk herredømme. Kongens mønt var dog langt fra enerådende, da udenlandske mønter fortsat blev benyttet efter vægt på lige fod med sølvsmykker, barrer og små sølvfragmenter.  Bogen omfatter en detaljeret analyse af møntskatte fra Danmark og Skåne efterfulgt af en diskussion af udmøntningen og dens funktion i Danmark. 

 

 

Sølvskat fra Pilhus i Jylland.
Sølvskat fra Pilhus i Jylland. Skatten blev lagt i jorden omkring 980. Den indeholder især danske mønter, dels efterligninger af Karl den Stores penninge, dels helt nye mønter med korsmotiv. Foto: Anne Pedersen, Nationalmuseet.