Sitemap
English
Bookmark and Share

Fund af Otto Adelheid penning

 

En af Jellingprojektets første konkrete aktiviteter fandt sted tilbage i september 2008. Vejle Museum havde da arrangeret et detektortræf i Jelling for at afprøve, om der virkelig ikke var flere metaloldsager fra vikingetiden at finde i nærheden af højene. I træffet deltog også medarbejdere fra enheden for Forskning, Analyse & Rådgivning under Nationalmuseets Bevaringsafdeling for at tage jordprøver til fosfatanalyse og samtidig afprøve et nyt udstyr til måling af grundstoffer direkte i felten. Udstyret viste sig at være yderst effektivt til at bestemme metaller og dermed til analyse af genstande fundet med metaldetektor.

 

Detektorafsøgningen var rettet mod markerne nord og nordøst for Nordhøjen i Jelling, hvor arkæologiske udgravninger udført af Vejle Museum i 2006 og 2007 havde afsløret et mægtigt palisadeforløb og spor af tilhørende bebyggelse. Blandt de fund, der blev optaget i løbet af træffet, er der blot tre sikre genstande fra vikingetiden. Den væsentligste er en såkaldt Otto-Adelheid-penning, udmøntet under den tyske kejser Otto III og bedstemoderen Adelheid. Der er tale om en efterligning, som dog nok har omtrent samme datering og oprindelse som forbillederne, der er præget omkring 983/91-1040 i Goslarområdet i Tyskland.

 

Billedet viser den fundne, gyldne mønt. Stykket udgør ca. 2/3 af den oprindelige mønt.
Den fundne mønt.