Sitemap
English
Bookmark and Share

Jelling, Sommeren 1861

Jelling, Sommeren 1861
Jelling, Sommeren 1861

I marts udkom den første monografi fra Jellingprojektet. Lektor Jens Vellev, Aarhus Universitet, har skrevet en bog om Frederik 7.s og J.J.A. Worsaaes udgravninger i Jelling i sommeren 1861.

Bogen giver en rigt illustreret skildring af undersøgelserne og af deltagerne. Ikke mindst Jacob Kornerups humoristiske og til tider satiriske tegninger af arbejdet og de involverede giver et indblik i 1800-årenes arkæologi. I bogens anden del kan processen følges dag for dag i breve, telegrammer, indberetninger, dagbogsnotater, regnskaber og endog enkelte avisartikler fra tiden.

 

Jelling, Sommeren 1861 er indbundet og omfatter 300 sider. Bogen kan erhverves i Museumsbutikken på Nationalmuseet eller via Skalks e-butik www.skalk.dk. Prisen i boghandelen er 290 kr.