Sitemap
English
Bookmark and Share

Flere huse – flere spørgsmål

Mads Dengsø Jessen

De første søgegrøfter trækkes ved Nørrelide. Foto: Charlotta Lindblom.

Jellingprojektet gik i begyndelsen af november i gang med den sidste udgravning på arealerne nordøst for det store palisadekompleks. For udgravningen stod medarbejdere ved Nationalmuseet, VejleMuseerne og Aarhus Universitet.

Årsagen til den sene udgravning ligger helt tilbage i 2009, da de første lange søgegrøfter blev trukket nord for palisaden. I grøfterne længst mod øst blev der fundet spor af en mindre bygning af Trelleborgtype, cirka 400m nordøst for palisaden. Feltet blev udvidet, så hele bygningstomten kunne undersøges, men da den lå tæt på et markskel, var der ikke den gang mulighed for at undersøge et større areal. Nu er der imidlertid trukket søgegrøfter på den tilstødende mark, og her er endnu en bygning dukket op. Den har samme topografiske placering på toppen af en sydvendt skråning ned mod et mindre moseområde – et sted, hvor der ville komme megen sol og givetvis være forholdsvis god dræning af den meget fede lerjord.

En bygning af Trelleborgtype tegner sig i stolpehullerne. Den ene langvæg (til venstre) er bedre bevaret end væggen overfor. Ned gennem husets midte stod flere stolpepar. Foto: © Movision Film & Tv.

Ud fra grundplanen (sporene af de nedgravede stolper) ligner bygningen et normalt hus fra årene umiddelbart efter år 1000, og den passer derfor ganske fint med huset fra 2009. Om de to bygninger har været opført samtidigt, eller de har afløst hinanden, kan vi ikke afgøre, men tidsmæssigt ligger de tæt op ad hinanden. Selvom det stadig er teoretisk muligt, er husene nok ikke samtidige med det store palisadebyggeri omkring Jellinghøjene. Der er snarere tale om en mere normal gårdsparcel, der opstod i kølvandet på Jelling-kongernes virke.

Stolperne er nu udgravet, og der er udtaget en række jordprøver. Udgravningen har givet arkæologerne indblik i, hvordan huset har været bygget og konstrueret, og den efterfølgende analyse af jordprøverne på Nationalmuseet muligvis kan fortælle, hvad der har været dyrket i omegnen af huset.

Stolpehullerne dokumenteres, og der tages prøver af jordfylden til analyse. Foto: © Movision Film & Tv.