Sitemap
English
Bookmark and Share

Står vi med resterne af Harald Blåtands borg i Jelling?

16. juni 2010

Aftegningerne af en bygning ses tydeligt i jorden. Bygningstypen hører hjemme i den sidste del af 900-årene. Lignende bygninger kendes fra f.eks. ringborgen Fyrkat, opført år 980. Foto: Nationalmuseet

I Jelling har arkæologerne over de senest dage fundet spor af bygninger fra vikingetiden. Med dagens fund er der nu afdækket tre ca. 23 meter lange hustomter af Trelleborgtypen. De ligger fuldstændigt regelmæssigt på indersiden af en stor palisade, der også er ved at blive frilagt. Jelling bliver dermed en blanding af de kongelige lokaliteter i f.eks. Lejre og Tissø og så en mere militaristisk arkitektur, bl.a. kendt fra ringborgene i Trelleborg og Fyrkat.

Er det mon spor af et kompleks bygget af Harald Blåtand?

Som led i Jellingprojektet er der de seneste to somre blevet gravet i Jelling kendt for bl.a. de to berømte Jellingsten og kongehøjene. I denne sæson sætter arkæologerne fokus på den kraftige palisade, der omkranser Jellingstenene, højene og kirken. Med sine ca. 360 meter på hver led omfatter palisaden et område svarende til noget i retningen af seks gange Amalienborgs areal.

Tre nye langhuse fra vikingetiden

Siden 7. juni har en stor gravemaskine været i gang med at skrabe det øverste muldlag af i den nordøstlige del af palisadefirkanten. Indtil videre er der dukket nogle meget tydelige stolpespor op af tre langhuse, der aftegner sig som mørke områder på den lyse jord. Langhusene er af en type, der kun kendes fra ringborgene i Trelleborg, Fyrkat og Aggersborg. Det ene af de nye langhuse ligger på linje med det langhus, der blev fundet i 2007 langs med den nordlige palisade i en afstand af ca. 13 meter fra palisaden. De to andre langhuse ligger langs den østlige del af palisaden.

Harald Blåtands borg?

I årtier, ja i århundreder, har både arkæologer, historikere og andre med interesse for monumenterne i Jelling gjort sig tanker om, hvorvidt der skulle ligge en kongebolig eller borg i forbindelse med Jellingmonumenterne.
Er det nu en sådan borg eller kongsgård, der er fundet i Jelling?

”Placeringen af de tre 23 meter lange bygninger peger i retningen af, at der her er tale om et anlæg, der minder om vikingetidens ringborge. Grundplanen af husene viser, at de har været af Trelleborg-type, og de må dermed tilhøre perioden omkring kong Harald Blåtand eller tiden umiddelbart efter – den sidste del af 900-årene.” udtaler projektleder Anne Pedersen, seniorforsker ved Nationalmuseet.

Flere udgravninger

Arkæologerne har udgravet ca. 10.000 kvadratmeter, hvilket kun er 8 % af det samlede areal, palisaden indhegner. Der er derfor rigelig mulighed for arkæologerne for at finde nyt, også i de kommende ugers udgravning inden for palisaden.

Yderligere oplysninger:

Udgravningsleder Mads Dengsø Jessen, Aarhus Universitet, 2513 0568, farkmdj(at)hum.au(dot)dk,
Projektleder, seniorforsker ved Nationalmuseet, Anne Pedersen, 3347 3152/ 2548 8625, ape(at)natmus(dot)dk
Lektor Mads Kähler Holst, Aarhus Universitet, 2299 4915, mads.holst(at)hum.au(dot)dk,
Museumsinspektør Steen Wulff Andersen, Vejle Museum, 2444 4458, stwan(at)vejle(dot)dk
Pressefotos m.m.: PR og marketingkoordinator, Jesper T. Møller, 3347 3006, jtm(at)natmus(dot)dk 

Daglig udgravningsleder Mads Dengsø Jessen fortæller om det seneste fund i Jelling. Klik på filmen for at se den i et større format.

Oversigtskort hvor man kan se, hvordan de nye fund af bygninger ligger placeret.
Midt i billedet ses en indgang mellem to kraftige stolpespor i bygningens gavl. Foto: Anne Pedersen
Arkæologerne skovler rent efter maskinen, så sporene af stolper står tydeligt. Foto: Anne Pedersen
Foto: Nationalmuseet