Sitemap
English
Bookmark and Share

Frådstenskirker i Østjylland

Ved Peder Bøllingtoft og Thomas Bertelsen

Kalkmaleri på vestvæggen i Ørridslev Kirkes kor set i sidelys. Hånden, der holder et sværd, er ridset ind i malebunden (hvidtekalk). Der er anvendt to forskellige ridsesystemer typiske for Jellingeværkstedet. Foto Peder Bøllingtoft.

Jelling kirke er opført af frådsten, det foretrukne materiale til de første stenkirker i Danmark. Frådsten forekommer lokalt mange steder i Østjylland, og den porøse stenart var let at forarbejde til byggesten. Som start på et delprojekt om frådstenskirken i Jelling og dens kalkmalerier er der i marts måned indledt undersøgelser af murværksteknikken og behandlingen af pudsen under de originale romanske kalkmalerier i Jelling og Ørridslev Kirke. Kalkmalerierne i de to kirker er tæt forbundne. Dette viser sig blandt andet ved tilstedeværelsen af et karakteristisk sort malelag under malerierne. Den tekniske forklaring på laget kender vi ikke endnu, men det vil blive undersøgt nærmere.

I første omgang har undersøgelserne koncentreret sig om gavlene og murkronerne i koret i Ørridslev Kirke, hvor placeringen af bomhuller (til stilladser) i gavlene og forskellige overfladebehandlinger på mørtelfugerne viser to klare byggefaser. Undersøgelsen af gavlene tyder desuden på, at den kalk, der er anvendt som bindemiddel til mørtlerne og til malepuds på væggene, er fremstillet af brændt frådsten.  Da murkernerne samtidig er fyldt op med frådstensaffald indicerer det, at der må have eksisteret et større frådstensleje i nærheden af kirken.  På Kunstakademiets Konservatorskole vil der nu ske en nærmere undersøgelse og analyse af mørtelsammensætningerne.

I forbindelse med undersøgelserne i Ørridslev er der desuden set nærmere på den nedbrudte egebjælke, der ligger muret inde i det romanske murværk. Bjælken har fungeret som en lås for den romanske tagstol, og den stammer dermed fra korets opførelse. Der vil nu blive taget stilling til, om et stykke af den nedbrudte bjælke skal tages ud af murkronen til nærmere dendrokronologisk undersøgelse. Med held vil bjælken og med den også koret kunne dateres.

Det fornemme frådstensmurværk i triumfgavlen i Ørridslev Kirke. Foto Peder Bøllingtoft.
Over hvælvingen i Ørridslev Kirke kan man den fornemme murværksbehandling af korets frådstensgavle. Foto Peder Bøllingtoft.