Sitemap
English
Bookmark and Share

Træ og sten på bunden af Smededammen

Ved Rasmus Birch Iversen, VejleMuseerne

Arkæologerne går i dybden i den tømte Smededam for at finde stolper fra palisaden omkring Jellingmonumenterne. Foto Charlotta Lindblom.

Arkæologerne graver nu igen i Smededammen i Jelling. Efter tømning af dammen sidste år i november viste det sig, at der på bunden endnu var stolper af egetræ bevaret. Stolperne stod præcist på den beregnede sydlige linje i den store palisade, der på Harald Blåtands tid indhegnede et 12,5 ha stort område omkring monumenterne i Jelling. Ved hjælp af kulstof-14 datering kunne det fastslås, at de træstykker, der blev fundet i efteråret, stammede fra vikingetiden, men med et endnu bedre bevaret stykke træ vil det være muligt at fastsætte et opførelsestidspunkt inden for ganske få år.

Planerne for forårets udgravning er at undersøge et ca. 4 meter langt parti af palisaden og sikre det bevarede træ for eftertiden. Vi håber, at træet stadig er så velbevaret i de fugtige omgivelser, at vi kan få vigtige informationer om palisadens konstruktion, og måske allervigtigst at vi ved hjælp af årringsdatering (dendrokronologi), kan få en mere præcis datering for opførelsen af det store anlæg i Jelling.

På bunden af Smededammen ligger en stor sten. Udgravningsleder Rasmus Birch Iversen ser på, mens Jørn Kjær Nielsen (Movision) ser, om der skulle være detaljer på stenen, der bør fotograferes. Foto Charlotta Lindblom.

Smededammen blev tømt i midten af april, og arkæologer fra VejleMuseerne har indledt de nye undersøgelser.  Resultaterne fra de første dage – inden arkæologerne er nået frem til palisaden – tyder på, at Smededammen på et tidspunkt stod i forbindelse med vandhuller mod syd. Under gravearbejdet er de stødt på en meget stor sten, der dog desværre ikke ser ud til at bære runeindskrift. Til gengæld er der skyllet en del træ op omkring stenen og desuden en kæbe, en lårbensknogle og et ribben fra et får. En kulstof-14 datering af træ eller knogler vil kunne fortælle mere om, hvor langt op i tiden, Smededammen har stået i forbindelse med de øvrige vådområder i området. Det kan være med til at give et indblik i naturforholdene omkring Jelling den gang, det store kongelige bygningskompleks blev opført.

Udgravningen i Smededammen gennemføres som led i Jellingprojektet i et samarbejde mellem Nationalmuseet, VejleMuseerne og Aarhus Universitet.