Sitemap
English
Bookmark and Share

Det tredje hjørne - nyt forsøg

Ved Steen Wulff Andersen

 

Eftersøgningen af det tredje hjørne i Jellings store vikinge-palisade gik i gang den 28. juli ved Smededammen. Arkæologerne, der arbejder på udgravningen, kan nu for alvor mærke, at undersøgelserne er trukket ind i bebygget område. Der er begrænset plads at røre sig på, og jordlagene er ofte forstyrret af store træer og senere tiders nedgravninger til kældre og meget andet. Det lykkedes da heller ikke i første omgang at finde hjørnet.

Billedet viser den lille gule gravemaskine, som afdækker et nyere fundament. Dette ses som en lysere streg i jorden.
De første forsøg på at finde palisadens sydøstlige hjørne lykkedes ikke; derimod stødte man på et nyere fundament, der løber som en lys streg i jorden. Foto Vejle Museum.

Mandag den 2. august blev der gjort et nyt forsøg på at finde indhegningens fundamentgrøft omkring det sydøstlige hjørne – også denne gang forgæves. Helt så let som at finde hjørnet mod nordøst skulle det altså ikke være. I stedet blev indsatsen koncentreret om at søge stykker af fundamentgrøften så tæt på hjørnet som muligt. Her var heldet til gengæld med os i en krog på én af seminariets parkeringspladser, sydøst for Smededammen. Her dukkede en lille stump af ”Østpalisaden” op. En lignende eftersøgning af den østligste del af ”Sydpalisaden”, som var så tydelig på Gorms Torv, endte derimod uden resultat – om mandagen.

 

Men nu er vi på sporet!

Den sidste brik i puslespillet faldt på plads onsdag den 4. august, da det i andet forsøg lykkedes arkæologerne at finde et lille stykke af palisaden mellem træerne lige syd for Smededammen. Ganske vist er selve hjørnet af fundamentgrøften ikke fundet, men grøften umiddelbart nord og vest herfor er lokaliseret, således at hjørnets position med stor sikkerhed kan lægges fast. Stedet blev afdækket allerede mandag den 2. august, men det var ikke let at orientere sig mellem de mange trærødder. Det var først, da der blev gravet ca. 20 cm dybere, at grøften blev synlig. Med de tre hjørner og palisadens lige linjer har forskerne nu langt bedre mulighed for at finde frem til, hvordan man i sin tid planlagde hele anlægget.

 

Arbejdet med at opspore palisaden fortsætter i denne omgang til midten af august.

Vil du se flere billeder?

Der er flere billeder fra udgravningen på Vejle Museums website