Sitemap
English
Bookmark and Share

Nye boringer i Jelling

Ved Anne Pedersen

Kun tre af Mangehøjene er bevaret i dag. Foto Charlotta Lindblom.

I de to sidste uger af august vil der igen blive boret i Jelling, men denne gang i de tre fredede høje i højgruppen Mangehøjene nord for vikingetidens palisadeanlæg. Boringerne udføres af professor Henrik Breuning-Madsen og to studerende fra Institut for Geografi og Geologi ved Københavns Universitet; Nationalmuseets enhed for Danmarks Oldtid/Naturvidenskab medvirker ved analyserne.
 

Hovedformålet med boringerne er at undersøge, om tørvene og undergrunden i en af Mangehøjene er af samme alder som undergrunden i Nordhøjen, også kaldet Thyras Høj. Derved kan vi forhåbentligt afgøre, om hele Nordhøjen er bygget i vikingetiden, eller om kernen er en høj fra bronzealderen, som man hidtil har ment. Boringerne vil endvidere vise, om Mangehøjene er opbygget af samme materiale som Jellinghøjene, og om bevaringsforholdene i disse høje er lige så gode som i Jellinghøjene. Er det tilfældet, kan vi få yderligere viden om vegetationen og udnyttelsen af jorden i oldtiden til sammenligning med de oplysninger, vi har om vikingetidens landskab.

 

Der vil blive foretaget 3 til 5 boringer i hver af de tre Mangehøje. Boringerne sker med samme metode som sidste år i Jellinghøjene, dvs. manuelt med et kammerbor på 7 cm i diameter for at begrænse skaderne på højene mest muligt. Boringerne beskrives efter samme system, så en sammenligning mellem resultaterne fra Mangehøjene og Jellinghøjene er umiddelbart mulig, og prøver vil blive udtaget til analyse.

 

17. august 2010

Mangehøjene nord for Jelling som de så ud i 1875. J. Magnus-Petersen.
Mangehøjene, de to østligste høje som de så ud i 2008. Foto Charlotta Lindblom.