Sitemap
English
Bookmark and Share

160 m af ”Øst-palisaden”

Ved Steen Wulff Andersen

Palisadens østlige fundamentgrøft dukker op som et mørkt spor i det gule ler. Foto Anne Pedersen.

I efterårsferien, den 18. oktober, gik arkæologerne i gang igen nordøst for Jelling Kirke, og i løbet af ugens første dage blev der afdækket omkring 160 m af fundamentgrøften til den mægtige palisade, der indrammede Jelling på Harald Blåtands tid, i slutningen af vikingetiden. Det er det længste sammenhængende stykke, der er undersøgt, siden fundamentgrøften blev erkendt i forbindelse med Vejle Museums undersøgelser nord for kirkegården i 2006. Udgravningerne afslørede den gang en portåbning i palisadens nordlige linie, men formodningerne om, at der kunne findes en lignende port i den østlige linie, viste sig ikke at holde stik. Har der været en åbning i palisaden mod øst, må denne derfor have ligget længere mod syd.

De områder inden for den nordøstlige del af palisadeanlægget, hvor jorden fra sommerens udgravninger blev deponeret, blev også afdækket, så vi kunne få klarhed over, om der her skulle ligge flere bygninger fra vikingetiden. Dette er ikke tilfældet. Der dukkede ganske vist en bygning op, men denne er af yngre dato og har ingen tilknytning til palisaden. Til gengæld viste der sig endnu en tilbygning (et ”vindfang”) på den østlige langside af den bygning, der blev afdækket inden for palisaden længst mod syd i juni. Denne bygning bliver nu undersøgt i detaljer. Stolpehullerne skæres igennem på tværs, så nedgravningerne kan dokumenteres fra siden, og der tages prøver af jorden til senere analyser, der måske kan afsløre, hvad husene i sin tid blev anvendt til.

Undersøgelserne sker i et samarbejde mellem Jellingprojektet, Vejle Museum og Aarhus Universitet.

 

25. oktober 2010

160 m af fundamentgrøften til Jelling-palisadens østlige side. Foto Vejle Museum.
Spredte stolpehuller, men ingen nye bygninger af Trelleborg-type. Foto Anne Pedersen.
Stolpehuller undersøges, og der tages prøver af indholdet til senere undersøgelse. Foto Anne Pedersen.