Sitemap
English
Bookmark and Share

Planke ved planke - Nye fund i Jelling!

Ved Steen Wulff Andersen

Ét af målene for sommerens arkæologiske aktivitet i Jelling er få en mere detaljeret viden om, hvor den store palisadeindhegning forløb, og hvordan den var konstrueret. Med hensyn til det sidste har især undersøgelsen af 31 meter af den sydlige side af indhegningen (ved Gorms Torv) vist sig givtig. Her er det konstateret, at det nedgravede tømmer visse steder har været støttet af en stenpakning, og tirsdag den 22. juni lykkedes det for første gang at finde tydelige aftryk af de tømmerstykker, der dannede kernen i palisaden.

 

Aftrykkene af tømmeret viser, at palisaden har bestået af svære lodretstående planker, der tilsyneladende har stået så tæt, at de på det nærmeste har dannet en mur. Tømmeret har været af varierende størrelse, men der synes at være tale om meget velforarbejdede planker, hvoraf de største måler ca. 30 x 15 cm i tværmål. Højden på palisaden kan vi kun gætte os til, men da tømmeret har været gravet over 1 meter ned i jorden, har den næppe været under 2 meter - snarere over.

Mørke spor af firkantede planker i den lerede undergrund. Til højre ser man sporene af to stolper, den ene indenfor, og den anden udenfor hegnet.
Mørke spor af firkantede planker i den lerede undergrund. Omkring plankerne kan man ane den blandede jord i grøften, de stod i. Foto: Vejle Museum

Undersøgelserne af palisaden ved Gorms Torv sluttede den 24. juni. Der kom nogle flere plankespor, men ikke helt så tydelige som dem på billederne. I de sidste dage fokuserede vi også på de stolper, der med regelmæssige mellemrum flankerede palisadeplankerne. Tidligere var vi af den opfattelse, at der var tale om skråtstillede støttestolper, men det er der intet i de hidtil foretagne undersøgelser, der tyder på. Det ser ud i stedet ud til, at sidestolperne har stået lodret. Det giver mulighed for flere forskellige tolkninger. Èn af dem er, at sidestolper og palisadeplanker har været forbundet med tværgående tømmer i et højere niveau, måske som en art platform?

 

 

Undersøgelserne af Palisadehegnet fortsætter midt i uge 29 med eftersøgningen af det nord-vestlige hjørne. Senere vil vi prøve at finde det syd-østlige hjørne.

 

28 juni 2010