Sitemap
English
Bookmark and Share

Nye stolpehuller fra palisadeanlægget

Ved Anne Pedersen

Pløjejorden trækkes af med maskinkraft. Foto Vejle Museum.

Den 7. juni indledte Jellingprojektet årets undersøgelse af den nordøstlige del af palisadeanlægget i Jelling, nordøst for Nordhøjen. For udgravningen står medarbejdere ved Aarhus Universitet og Vejle Museum. Arbejdet med at tage pløjejorden af og registrere sporene i jorden skrider hastigt fremad trods ugens regnvejr. Spor efter adskillige bygninger er allerede dukket op. En af bygningerne er særligt interessant. Grundplanen viser, at huset har været af Trelleborg-type, og det tilhører dermed perioden omkring kong Harald eller tiden umiddelbart efter – den sidste del af 900-årene. Konstruktionen har været noget kraftigere og mere regelmæssig end i det hus, som blev udgravet sidste år øst for gården Nørrelide. Arbejdet med at undersøge palisaden og husene fortsætter i de kommende uger.

Spor af 10 cm brede formuldede planker i hegnsgrøften. Foto Vejle Museum.
Nedgravningen til stolperne ses i et hul på tværs af hegnsgrøften. Foto Vejle Museum.

Gorms torv

Syd for Sydhøjen på Gorms Torv undersøger vi palisadeanlæggets sydlige linie.  Udgravningen har ligget stille i en periode, men den er nu genoptaget. I maj stod det klart, at palisadegrøften løb i en lige linie ganske som mod nord. Det har vist sig, at der her er gode muligheder for at få mere at vide om, hvordan hegnet var bygget. Et sted er grøften cirka 75 cm dyb under udgravningsniveauet. Lægger vi hertil, at der skønnes at være fjernet omkring ½ m jord, når vi op på en samlet dybde på 1,25 m. Det har været et imponerende værk. Et andet sted ses cirka 10 cm brede plankespor med en stenpakning på den ene side. Plankesporene er helt sorte. Det kan skyldes, at man har svedet plankerne, inden de blev sat ned for sikre en større holdbarhed, eller at de er blevet brændt af.

Sporene af to rækker af stolpehuller gravet ned i den gule undergrund står tydeligt. Foto Vejle Museum.
Arkæologerne registrerer fund og stolpehuller ved hjælp af GPS. Foto Vejle Museum.
Hegnsgrøften ved Gorms Torv løber i en lige linie gennem en lille fugtig lavning. Foto Vejle Museum.