Sitemap
English
Bookmark and Share

Jelling-pallisadens nordvestlige hjørne fundet i indkørsel

Ved Steen Wulff Andersen

 

Forsommerens udgravninger har bragt ny viden for dagen om den imponerende træpalisade, der omgav Jellings vikinge-monumenter. Arbejdet med at kortlægge den næsten 1½ km lange indhegnings forløb og finde ud af, hvordan den har været bygget, er dog langt fra afsluttet. I maj/juni rettede vi fokus mod mod den nordøstlige del af palisaden og et længere stykke af den sydlige afgrænsning ved Gormsgade, og nu er turen kommet til den nordvestlige del af palisaden.

 

Onsdag den 21. juli indledte vi med velvillig tilladelse fra ejeren af Jelling Kro – OK-fonden – en ny udgravning på den såkaldte "markedsplads", nord for kroen. Målet er at eftersøge dele af den vestlige ende af den nordlige palisadelinie og – om muligt – lokalisere indhegningens hjørne mod nordvest.

 

Allerede samme formiddag den 21. gav anstrengelserne resultat. Her lykkedes det først at finde en stump af palisadens nordlige fundamentgrøft på et ubebygget område bag kroen, og med denne på sigtekornet dukkede hjørnet op kort tid efter i indkørslen til ejendommen Herningvej 8A, tilhørende Hans Ove Mathiesen. Med fastlæggelsen af dette hjørne kan palisadens forløb tegnes med en endnu større præcision, og udforskningen af den store indhegning i vikingetidens Jelling er dermed kommet et vigtigt skridt videre.  Nu skal de nyfundne spor registreres og undersøges nærmere.

Billedet viser en udgravningsgrøft, hvor gravemaskinen ses i baggrunden.
De første spor af palisadens nordvestlige hjørne dukker op den 21. juli. Foto Vejle Museum.
To moderne grøfter skærer palisadegrøften. Den lyse grøft med landmålerstokken stammer fra nedgravningen af en fjernvarmeledning for få år siden. Foto Vejle Museum.
Billedet viser udgravningen af den østlige pallisade i Jelling . Pallisadens forløb ses som en mørkere aftegning i jorden.
Palisadens østlige linie set mod nord, juni 2010. Foto Anne Pedersen.