Sitemap
English
Bookmark and Share

Udgravningerne fortsætter igen i NØ-kvadranten

Ved Mads Dengsø Jessen

Arkæologerne undersøger stolpehuller fra en bygning, der lå vinkelret på den østlige palisadelinie. Foto Anne Pedersen.
Halvdelen af jorden graves væk, så stolpehullets form kan dokumenteres. Prøver af jorden tages fra til nærmere undersøgelse. Foto Anne Pedersen.

Arkæologerne er nu igen tilbage i felten for nærmere at undersøge de Trelleborghuse, der blev fundet nordøst for Nordhøjen tidligere på sommeren. Arbejdet består fortrinsvis i at snitte hullerne efter de stolper, husene var opført af. Princippet er, at halvdelen af stolpehullet graves væk, så man kan se nedgravningens form og eventuelle spor af selve stolpen og dermed få et klarere indtryk af den specielle arkitektur, bygningerne i Jelling har fulgt. Desuden vil arkæologerne undersøge, om genstande som f.eks. keramik, fragmenter af jern eller smykker kan være havnet i stolpehullet.

 

Udgravningen giver samtidig mulighed for at udtage jordprøver fra stolpehullerne. Prøverne vil blive taget med hjem til videre laboratorieundersøgelser. Her vil fortrinsvis det bevarede organiske materiale blive sorteret fra og undersøgt nærmere. På denne måde vil man kunne afgøre, hvilke planterrester og korn der er i jorden i stolpehullerne og dermed, hvilken form for flora der var i vikingetidens Jelling. Eventuelt vil der også være materiale nok til en C14-datering af bygningerne.

17 august 2010.

 

Fra midten af oktober vil der igen blive åbnet nye felter i den nordøstlige del af palisadeområdet. Særligt det østlige palisadeforløb vil her blive undersøgt, og med lidt held vil arkæologerne kunne afdække endnu et Trelleborghus.