Sitemap
English
Bookmark and Share

Planker tages op fra Smededammen

Charlotta Lindblom, VejleMuseerne

Plankernes tilstand undersøges inden frigravning af konservator Jesper Frederiksen, Moesgård Museum. Træet skal holdes konstant fugtigt, så det ikke tørrer ind og smuldrer. Foto Anne Pedersen

Filmen viser, hvordan en af plankerne graves fri og tages op

Forårets udgravning i Smededammen har givet langt bedre resultat, end vi havde turdet håbe på. Ikke blot var planker og stolper bevaret; de var også bevaret i en pæn dybde. Den længste stolpe viste sig at være godt og vel 50 cm lang. Da det stod klart, hvor meget bevaret træ vi stod overfor, besluttede vi at kontakte konservatorerne ved Moesgård Museum for at få hurtig assistance ved selve optagningen af træet. Konservator Jesper Frederiksen er specialiseret i konservering af træ, og han bidrog med vigtige retningslinier for behandling af træet under udgravningen og med sin ekspertise, da plankerne og stolperne skulle tages op.

Det stive ler fjernes på begge sider af planker og stolper inden, træet frilægges helt. Foto Anne Pedersen.

De massive egeplanker er omkring 15 cm tykke og 30 cm brede, mens stolperne på palisadens inder- og yderside måler omkring 22 cm i diameter. Selve det øst-vest gående palisadeforløb hældte en smule mod nord, hvilket sandsynligvis skyldes jordmassernes pres på plankerne. Denne hældning af palisaden betød, at det var bedst først at grave området omkring træet frit på den sydlige side og derefter med støtte af fibertex at skubbe træet frit fra den nordlige side. På denne måde blev plankerne og stolperne gravet fri og løftet op – en efter en. På grund af træets skrøbelighed kunne vi ikke som først planlagt få frilagt og dokumenteret hele forløbet på en gang. Det var for risikabelt af hensyn til træets bevaring. I stedet måtte vi dokumentere mindre partier ad gangen, og sidenhen kan vi med hjælp af dagens digitale teknik samle fotos og tegninger til en helhed.

Plankerne stod bedst bevaret i den vestlige side af udgravningsfeltet. Afstanden mellem plankerne skyldes, at plankerne er svundet lidt i bredden, efterhånden som egetræet tørrede. Den ene planke er rettet op med en kile forneden. Foto Peter Jensen, Aarhus Universitet.

Planker og stolper blev derefter pakket ind i fibertex, fugtet godt med vand og pakket ind i plastik og kørt til Moesgård Museum. På Moesgård blev træet renset før afsendelse til Nationalmuseets bevaringsafdeling i Brede. Her skal planker og stolper undersøges og dokumenteres mere detaljeret, inden de konserveres. Men før dette sker, skal der tages stilling til en af de mest afgørende analyser – den dendrokronologiske datering, der forhåbentlig kan fortælle os, hvornår tømmeret blev fældet.

Inden udgravningen i Smededammen lukkes helt, skal palisadegrøften dokumenteres i profil, og der bliver udtaget yderligere prøver til pollen- og makrofossilanalyse. Forventningerne til disse prøver er store. De foreløbige undersøgelser af fire pollenprøver har allerede vist gode resultater, og ved hjælp af makrofossiler og kulstof-14 dateringer kan det forhåbentlig afgøres, hvor langt lagserien strækker sig tilbage i tid. Prøverne kan give en detaljeret viden om det nærliggende landskab i vikingetiden og dermed også en mulighed for at rekonstruere landskabsudnyttelsen i området, som kan sammenholdes med undersøgelserne af pollen og makrofossiler fra højene.

En af de lodrette stolper fra palisaden. Foto Peter Jensen, Aarhus Universitet.
Palisaden hælder svagt mod nord. Foto Peter Jensen, Aarhus Universitet.