Sitemap
English
Bookmark and Share

Nye billeder af runesten

Runestenen fra Glavendrup. Indskriften breder sig over tre sider og lyder oversat til nudansk Ragnhild satte denne sten efter Alle, Sølvernes gode, uia-skarens hæderværdige thegn. - Alles sønner gjorde dette dødeminde efter deres fader og hans kone efter sin mand; men Sote ristede disse runer efter sin drot. - Thor vie disse runer. - Til en ræte vorde den, som skader denne sten eller drager den efter en anden. Foto Roberto Fortuna.

I efteråret 2011 rejste Nationalmuseets fotograf Roberto Fortuna og runolog Lisbeth Imer rundt i landet for at fotografere en række runesten, som har direkte eller indirekte tilknytning til Jelling-dynastiet, samt runesten, som har stor betydning for runestenstraditionen i 900-årene, det tidsrum, hvor Jelling-dynastiet gjorde sig gældende. Heriblandt er berømtheder som Glavendrup- og Rønninge-stenene på Fyn. Runesten rejst i nærheden af Jelling ved Egtved og Randbøl nåede også at komme med i kampagnen.

Sønder Vissing runesten
Sønder Vissing sten 1 er rejst af Kong Haralds kone, datter af abodritterfyrsten Mistivoi. Indskriften lyder Tove, Mistives datter, Harald den Godes, Gorms søns kone, lod gøre disse kumler efter sin mor. Foto Roberto Fortuna.
Sønder Vissing runesten 2
Sønder Vissing sten 2 har flere skålgruber, der tyder på, at den blev anvendt i rituelle sammenhænge allerede i bronzealderen, længe før vikingetiden. Toke gjorde disse kumler efter sin fader Abe [Ebbe], en klog mand. Foto Roberto Fortuna.

Arbejdet med at fotografere runesten foregår i mørke. Om dagen, når dagslyset brager ned over en sten, får man ikke nogen særlig god fornemmelse af runernes karakter, men om aftenen, når det er mørkt, kan vi selv bestemme, hvordan lyset skal lægges. Når man lægger et kraftigt lys på skrå ned over stenen, træder runerne ganske tydeligt frem. Fordelen ved at arbejde på denne måde er, at man også ser en masse andre detaljer, som ellers er utydelige i dagslys, herunder ornamentik eller skålgruber fra bronzealderen. Det kan man f.eks. tydeligt se på Glavendrup-stenen samt stenene i Sdr. Vissing kirke mellem Horsens og Silkeborg.

Læs om arbejdet med affotograferingen på Runer og Mønter - bloggen

Randbøl-stenen er den eneste danske runesten, der blev opdaget og stadig står på sin oprindelige plads, på eller ved siden af Thorgun’s gravhøj på Randbøl Hede. Indskriften lyder Bryden Tue rejste denne sten over Thorgunn sin lege [hustru eller mage]. Disse stave vil leve længe. Foto Roberto Fortuna.