Sitemap
English
Bookmark and Share

Palisaden i Smededammen - d. 08. maj 2013

Arkæologerne er nu nået et skridt længere i årets undersøgelse af Smededammen. Ved prøvegravningen i november 2012  blev der fundet fire stolper af egetræ, som ud fra en kulstof-14 datering kunne dateres til vikingetiden. Stolperne er nu lokaliseret igen, og der er åbnet for et omtrent 4 m langt stykke af den sydlige linje i den palisadegrøft, der omgav det 12,5 ha store areal omkring Jellingmonumenterne.

Oprettet af