Sitemap
English
Bookmark and Share

Planker tages op fra Smededammen - d. 24. maj 2013

Forårets udgravning i Smededammen har givet langt bedre resultat, end vi havde turdet håbe på. Ikke blot var planker og stolper bevaret; de var også bevaret i en pæn dybde. Den længste stolpe viste sig at være godt og vel 50 cm lang. Da det stod klart, hvor meget bevaret træ vi stod overfor, besluttede vi at kontakte konservatorerne ved Moesgård Museum for at få hurtig assistance ved selve optagningen af træet. Konservator Jesper Frederiksen er specialiseret i konservering af træ, og han bidrog med vigtige retningslinier for behandling af træet under udgravningen og med sin ekspertise, da plankerne og stolperne skulle tages op.

Oprettet af