Sitemap
English
Bookmark and Share

Kristen frue

Dronning Thyras religiøse overbevisning kender vi ikke. Alligevel har hun stået i manges bevidsthed som billedet på den gode kristen i modsætning til hedningen Gorm den Gamle. Omkring år 1200 beskrev Saxo kong Gorm som en mand, der altid var fjendtlig over for kirken og opsat på at udrydde enhver respekt for de kristne, som han plagede med alverdens vold og overgreb. Dronning Thyra forsøgte at vinde sin mand for den kristne tro, endda med kvindelist.


Du kan klikke på selve billedet, hvorefter det åbnes op i en større version. Her kan du zoome ind og ud i billedet

Enkelte kunstnere fra 1800-årene viser Thyra i rollen som kristent forbillede, blandt andre Julius Johan Exner (1825-1910) i et maleri fra 1849: Thyra Danebod forsøger at formilde Gorm den Gamles vrede mod nogle kristne fanger. År 936. Thyra er gengivet i lysende blå dragt med hvidt hovedlin, der minder om middelalderens gengivelser af Jomfru Maria. Et maleri af August Carl Vilhelm Thomsen, hvor Thyra fortæller kong Gorm om sønnen Knuds død, er hun klædt i en lignende dragt.