Sitemap
English
Bookmark and Share

Sølvbeslag fra Jelling Kirke

I 1978 blev der ved udgravningen af en kammergrav under Jelling kirke fundet to sølvbeslag, der i dag er med til at definere Jellingstilen. De to beslag er som Jellingbægeret støbt af sølv, nielloindlagt og delvis forgyldt. Det ene vejer 21,6 g og måler 66,5 mm i længden, mens det andet vejer 12,3 g og måler 30,3 mm i længden. I hver ende af det aflange beslag er der et dyrehoved, og i gabet på det ene hoved var der oprindelig fastnittet en smal læderrem. Det andet beslag er udformet som et enkelt dyrehoved med åbent og hult gab. Et læderstykke har her været nittet fast, medens et andet stykke læder har gået igennem åbningen.

To rembeslag af sølv fra Jelling Kirke efter afrensning på Nationalmuseet. Hvert beslag har en sølvnitte, og på det aflange beslag er der en smedet sølvplade til at fastholde enden af en læderrem. Foto Nationalmuseet.

Ved opdagelsen var de to beslag belagt med grønlig korrosion, og man troede derfor i første omgang, at de var fremstillet af bronze. Efter ankomst til Nationalmuseets konserveringsafdeling kunne det dog konstateres, at beslagene var støbt af sølv med omfattende dekoration, og at de var af samme høje tekniske kvalitet som Jellingbægeret. Årsagen til fejlbedømmelsen var, at kobberet, som det mindst ædle metal i sølvlegeringens overflade, var omdannet til irgrønne belægninger i de fugtige omgivelser under kirken. Ved den efterfølgende detailundersøgelse  på konserveringsværkstedet fremgik det, at beslagene ikke blot var af sølv, men at overfladen var indlagt med niello og delvis forgyldt. Resterne af et pånittet stykke læder og et gennemgående stykke læder var endnu bevaret i det korte beslag, så der var ingen tvivl om, at beslagene havde hørt til en eller anden form for rem eller måske et spinkelt bælte.

Det korte beslags tilstand blev dokumenteret ved et sort/hvidt foto straks efter udgravningen. Belægningerne af korrosion var omfattende. Foto Elmer Fabeck.
Det korte beslags tilstand blev dokumenteret ved et sort/hvidt foto straks efter udgravningen. Belægningerne af korrosion var omfattende. Foto Elmer Fabeck.
Det korte beslag efter afrensning. Foto Nationalmuseet.
Det korte beslag efter afrensning. Foto Nationalmuseet.

De to beslag lå i graven sammen med en mængde guldtråde og knoglerne af en midaldrende mand. De er udført i Jellingstil og er kvalitetsmæssigt på niveau med fundene fra Nordhøjen i Jelling. Lighederne er så store, at man må tro, at de to grave – kammeret i Nordhøjen og kammeret under Jelling Kirke – er anlagt af samme familie inden for en ganske kort årrække.


Læs mere om fundet af beslagene i Jelling Kirke hos Knud J. Krogh, The royal Viking-Age monuments at Jelling in the light of recent archaeological excavations. Acta Archaeologica 53, 1982 (1983). 183-216.

Det korte beslag set forfra; i dyrets gab ses rester af en læderrem. Foto Nationalmuseet.

Læs mere om analysen af Jellingbægeret og de to beslag fra Jelling Kirke.